Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2010 г.

Краен срок за изпращане на творбите - 31.03.2010 г.

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2010 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2010 г.

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:

1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
2. Проза – до три разказа.

Тази година Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен и в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието, младежта и науката.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9.-12. клас).
         
Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес

• Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас – 8000
ул. “Гладстон“ 68
Къща музей "Петя Дубарова"

• Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

• Крайният срок за изпращане е 31 март 2010 г.


Телефон за справки: 056 / 81-41-10
имейл: office@dubarovamuseum.com

Автор: Къща музей "Петя Дубарова"
02.03.2010 г. 11:11
Посетено: 5000
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9457-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2010-g