Конкурси

Втори детски фолклорен конкурс "Дай, бабо, огънче!"

За деца до 14 години

Втори детски фолклорен конкурс "Дай, бабо, огънче!"


◊ СЪБИТИЕТО

Втори детски фолклорен конкурс "Дай, бабо, огънче!"

Организиран от:
НЧ "П. К. Яворов”, с. Мещица и Сдружение „Дай, бабо, огънче!”, гр. Перник

С подкрепата на:
Община Перник, Кметство с. Мещица, РЕКИЦЧ – гр. Перник


◊ СТАТУТ

Цели:
. Да съхрани и популяризира детските игри, обредния, певческия, танцов и словесен фолклор на България.
. Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца.
. Да стимулира интереса на все повече млади хора към детските игри на България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.

 
Условия за участие:

Право на участие имат деца до 14 години. Те ще бъдат разделени в две категории:

Категория Групи

· Групи за детски традиционен фолклор (в чиито репертоар влизат детски фолклорни игри; фолклорни хора; забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки);
· Детски фолклорни игри;
· Фолклорни хора от Граово или от района, от който идва участникът;
· Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца.

 
Категория Индивидуални изпълнители:

· Словесен фолклор – разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки;
· Народни песни от Граово и от района, от който идва участникът.

 
Всички кандидати попълват заявка по предложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок не по-късно от 15.04.2010 г.

Графикът за явяване се определя от организаторите. Справки за часа на Вашето явяване може да направите на посочените имейл или телефони след 25 април 2010 г.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците, без да заплащат права и обезщетение.

- Всички участници да бъдат облечени в народни носии.
- Музикалният съпровод е по тяхно желание и се осигурява от тях.
- Разходите по пътуването и нощувките са за сметка на участниците.
- Организаторите подсигуряват закуска в деня на конкурса.

Регламент:

· Смесени групи за детски традиционен фолклор представят: забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки; детски фолклорни игри; фолклорни хора с времетраене до 15 мин.
· Детски фолклорни игри с времетраене до 10 мин.
· Фолклорни хора от Граово или от района на участниците с времетраене до 10 мин.
· Обичаи, обреди и ритуали, свързани с деца, с времетраене до 10 мин.

Индивидуалните изпълнители
. Словесен фолклор – разказвачите се представят с народни приказки; легенди и гонетки от 3 до 5 мин.
. Изпълнителите на народни песни участват с две изпълнения с общо времетраене до 5 мин. Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от Граово.


Класиране и награди:
Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти, хореографи.

Участниците се разделят в 3 възрастови групи:

. Първа група – от 4 до 9 години;
. Втора група – от 10 до 14 години;
. Трета група – смесена (от 4 до 14 години).

Във всяка категория и възрастова група се присъждат: Първо, Второ, Трето място; специални награди.


Допълнителна информация:
0889 314598 Йорданова; 0884352801 Георгиева;
0885 733105 Стоилова

и на сайта на конкурса: http://daibabooganche.webnode.com

Изпращане на заявките: dai_babo_ogan4e@mail.bg

и на адрес: НЧ „Пейо К.Яворов“
с. Мещица, общ. Перник, п.к. 2353

 

Важно!
В конкурса не се допускат участници над 14 г.!

Автор: Организаторите
09.02.2010 г. 20:27
Посетено: 4924
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9326-vtori-detski-folkloren-konkurs-day-babo-oganche