Конкурси

Видеохолика 2010. Международен видео арт фестивал

Покана за участие

Видеохолика 2010. Международен видео арт фестивал


◊ СЪБИТИЕТО

Третото издание на Международния видео арт фестивал "Видеохолика"
ще се проведе от 10 до 17 август 2010 в рамките на Международното биенале за визуални изкуства Август в изкуството във Варна.

ВИДЕОХОЛИКА 2010
ще представи поредица от видео арт прожекции и изложби, презентации на утвърдени международни видео форуми и отличени видео артисти, паралелно с дискусии, отнасящи се до видео изкуството.

Третото издание на ВИДЕОХОЛИКА ще се проведе под мотото Поддържай илюзията жива.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ВИДЕОХОЛИКА 2010

В процеса на все по-сгъстяваща се иконосфера, мултимедии, хиперреалности и киберкултура, "мрежата от симулакруми" става все по-актуален феномен. Високи технологии, информация, интернет, кликане, теглене, задаване на команди, редактиране на спомени, изрязване на мечти. Изкуството задава ясно и отчетливо въпроса: „Ще ползваме ли всичко това, или ще се превърнем в самото него?” Създадената по този начин "хиперреалност" диктува поведението, възприятията и съзнанието на личността, като това води до загубване на субективността.

Мотото на тазгодишното издание на фестивала апелира към запазване на идентичността/ автентичността в процеса на масово модифициране и унифициране на индивида. Понятието „илюзия” е обект на редица културни, социологически, религиозни, философски и психологически изследвания от времето на постмодернизма и продължава да бъде актуален проблем както с положителни, така и с отрицателни конотации. В този смисъл опазването/ съхраняването на нереалното е отрицание на материалния свят и протест срещу всевластието на информационните, социално-културни и политико-икономически спекулации.


• Решенията по селекцията на видео арт творбите ще се взимат от 5-членно жури. Кандидатите, спазили крайния срок и условията за участие, ще бъдат допуснати до журиране, което ще се проведе през месец юли 2010.

• Крайните резултати ще бъдат обявени на кандидатите по електронна поща до 30 юли 2010. Журито ще изготви представителна селекция от 20 филма.

• Няма такса за участие.

• Приемането на документите и видео арт творбите за участие във ВИДЕОХОЛИКА 2010 ще продължи до 30 юни 2010 и всички кандидатури са добре дошли!


За контакт, условия и формуляр за участие, моля посетете http://www.videoholica.org


Адрес:

Международен видео арт фестивал Видеохолика
ПК 318
9000 Варна
България        

e mail: videoholica@gmail.com

Автор: Павлина Младенова
23.01.2010 г. 13:26
Посетено: 1699
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9219-videoholika-2010-mezhdunaroden-video-art-festival