Конкурси

Отворена Покана-конкурс за артистичен Site-specific проект

За дебютиращ визуален артист или артистична група

◊ СЪБИТИЕТО

Фондация "Отворени изкуства" отправя

Отворена Покана-конкурс
към дебютиращ визуален артист за артистичен Site-specific проект


Реализацията ще бъде финансирана от Фондация "Отворени изкуства" и ще се състои по време на уикенд-фестивал в рамките на проекта УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ на 24 април 2010 година в Пловдив


◊ ПРОЕКТЪТ УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ

УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ е проект от съвременен тип, съчетаващ креативни и изследователски принципи. В него ще участват студенти eтнолози и фотографи, автори, селектирани чрез отворена покана и индивидуално поканени артисти.

Ще се осъществят:
• фотографска изложба (19 април – 31 май)
• архивна изложба (5 април – 31 май)
• уикенд-фест (24-25 април)
• артистичен site-specific проект за дебютанти (откриване 24 април)

Цел на проекта:
Да обживи с артистични практики улица „Отец Паисий” в Пловдив и да документира и експонира историята й през годините.

Улица "Отец Паисий":
Улица "Отец Паисий" е успоредна на Главната и на нея винаги е имало паралелен живот. Тук са златарските магазини и черната търговия, тук живеят и работят арменци, евреи, турци, тук е емблематичният арменски ресторант "Ереван", тук расте и дава плодове киви, тук е централният трафопост за тролеите в Пловдив, в края на улицата са Галерия "Сариев" и artnewscafe.

Артистичен site-specific проект
:
Артистичният site-specific проект има за цел да свърже изследователските изложби и тяхното послание с експанзията и обживяването на улицата чрез уикенд-фестивала в рамките на проекта УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ.
Артистичният site-specific проект ще бъде осъществен на открито по самата улица без изискване за концентрираност в определена точка или мултиплициране.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Изисквания към кандидата:
. да е дебютиращ автор или артистична група;
. да работи със средствата на съвременните визуални изкуства;
. да живее в Пловдив или да има възможност за работа в Пловдив през март-април 2010 г.

• Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят:
. творческо СV на автора / авторите с координати за връзка;
. описание на примерен артистичен site-specific проект и примерен бюджет за реализацията му – общо до една стандартна страница.

• Срок за подаване на кандидатури – до 16 февруари 2010 г.
Документите изпращайте на e-mail: office@openarts.info
За информация – 0888 520 375

• График:
. 17-19 февруари - свързване с кандидатите и избор на автор;
. 19 февруари – презентация на проекта УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ;
. 25-10 март – работа по концепция на конкретен site-specific проект за улицата;
. 15 март - представяне на конкретен артистичен site-specific проект и бюджет;
. 24 април - реализация, откриване.


◊ ОРГАНИЗАТОРИ

Фондация "Отворени изкуства", Галерия "Сариев" и artnewscafé


Фондация "Отворени изкуства" е създадена, за да развие една от концепциите на Галерия "Сариев" за обживяване на градската среда и културните пространства чрез съвременни културни практики. Основна мисия на фондацията е да подпомага и създава проекти с мащабен социален и културен ефект. Базов проект на "Отворени изкуства" е Нощ на музеите и галериите – Пловдив.

Проектът Улица Отец Паисий се реализира в рамките на програмата на Фонд за подкрепа на дебютни проекти, осъществявана съвместно от Национален фонд “Култура”, Фондация „Арт Офис” и Сдружение „Терра Алтера”.

Автор: Галерия "Сариев"
22.01.2010 г. 00:10
Посетено: 1224
Етикети: проект
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9216-otvorena-pokana-konkurs-za-artistichen-site-specific-proekt