Конкурси

Младежки музикален конкурс за музиката на европейските народи

8 млади стипендианти ще пътуват през март с Дунавския музикален фестивал "Срещу течението"

◊ СЪБИТИЕТО

В рамките на Дунавския музикален фестивал "Срещу течението", който ще се проведе в периода 20 март-1 април 2010 година, стартира Младежкия Международен конкурс на тема "Музиката - жива памет на Европа".

Целта на конкурса е да заинтригува младите европейци, които се интересуват от традиционна музика и фолклор и да ги провокира да изследват историческите съдби и взаимоотношения, запечатани в музикалните практики. Инициативата, включена в проекта е адресирана към младежта на всичките 27 европейски страни и страните кандидат-членки.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА

• Задачата на конкурса се състои в написване на есе или анализ за развитието на музиката и културното взаимодействие на европейските народи. Проектите могат да засягат историята на Европа, връзките между хората, историческите превратности, конфликтите, движенията, разделянето и обединението на народите, като всичко това да бъде представено и разказано относно музикалните допирни пространства и различия по европейските земи. Музиката извън Европа, но изпълнявана тук, също може да бъде обект на изследване - интересни биха могли да бъдат разработки за влиянието на етноси и малцинствени групи, които съхраняват своята самостоятелност чрез музиката си и пак чрез нея се вписват в общия европейски музикален ансамбъл.

• Проектите трябва да бъдат написани на английски език в обем до 4 страници и да бъдат изпратени по електронна поща на адрес competitiondmf@gmail.com до 1 февруари 2010 година. Придружаващите материали (снимки, аудио, видеозаписи и други), трябва да бъдат адресирани до централата на фестивала в Брюксел, адресът е публикуван във фестивалния сайт.

• Резултатите ще бъдат обявени до 20 февруари 2010 година на уеб страницата на фестивала. Награждаването на лауреатите ще бъде осъществено на два етапа - във Виена и в Будапеща, като част от програмата и движението на "сцената" на Дунавския музикален фестивал.


8 участника ще бъдат селектирани от международно жури, включващо музиковеди от България, Белгия, Германия, Холандия. Те ще бъдат наградени с 6-дневно участие в първата или във втората част на Дунавския музикален фестивал. Лауреатите ще имат възможност да представят работите си на фестивалния кораб пред журналисти и публика. Те ще могат да участват в семинари и уъркшопове на гостуващите лектори и да се запознаят с изкуството на талантливите и известни изпълнители, базиращи творчеството си върху фолклорните традиции: Michaly Dresh, Alan Bern, Elizabeth Vatn, Matthias Loibner, Carlos Nunez, Светлана Спаич, Теодосий Спасов, Петър Ралчев, Матьо Добрев, Младен Малаков и други.


Организаторите ще покрият разходите по престоя на победителите на кораба, включващи нощувки, храна и достъп до всички концерти и образователни програми. Не се покриват разходите на победителите до и от кораба.


• Пълната програма на фестивала, информация за участващите музиканти, информация за движението на фестивала по Дунава и за развитието на Младежкия международен конкурс е публикувана на www.danubemusicfestival.com
Автор: Тина Коилова
11.01.2010 г. 19:55
Посетено: 1610
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9164-mladezhki-muzikalen-konkurs-za-muzikata-na-evropeyskite-narodi