Конкурси

Конкурс на издателство "Арс" за за дебютна книга

За автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им

◊ СЪБИТИЕТО

Издателство "Арс" обявява конкурс за дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика.


В трите раздела ще бъде присъдена по една награда – издаване на книгата и нейна премиера в съгласуван с автора град на България. Издателството си запазва правото да предложи и на други участници в
конкурса договор за издаване.

Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• В раздел "Поезия" ръкописите трябва да съдържат до 45 текста (всеки не по-дълъг от 28 реда, до 53 знака във всеки. Ако ръкописът съдържа по-дълги текстове, моля редуцирайте броя на текстовете, преизчислявайки ги според посочените лимити).
 
• В разделите "Проза" и "Хуманитаристика" ръкописите трябва да са до 150 000 (сто и петдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на "размера" на файла в КВ (т.е. приблизително до 146 КВ в посочения формат).

• Ръкописите се изпращат във формат .rtf на имейл ars@bgland.net като прикачен файл (който не съдържа персонална информация) към писмо, съдържащо трите имена, имейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: "Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателство "Арс" за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис". Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и имейл за връзка (не само за да бъде отчетен неговият принос в изданието, а защото при предложение за договор, издателството смята за свой дълг да преговаря и с посочения редактор).

• Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 15 юли 2009 година.


◊ ОЩЕ

Резултатите ще бъдат обявени в електронно списание "Кръстопът" и в новинарския сайт "Културни новини" (както и в други медии, чувствителни към подкрепата на българската литература и хуманитаристика) - в 20:00 часа на 15 август 2009 година.
 
Премиерите на изданията ще бъдат част от "Фестивални дни "Глоси" - октомври '2009" (втората половина на месец октомври).

Конкурсът ще се провежда два пъти в годината. Следващата му "сесия" ще стартира през октомври 2009 година.


Автор: Валентин Дишев
07.06.2009 г. 22:26
Посетено: 1855
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/8069-konkurs-na-izdatelstvo-ars-za-za-debyutna-kniga