Конкурси

Детски конкурс "Фолклорна огърлица", Котел 2009

За деца до 14 години

Детски конкурс "Фолклорна огърлица", Котел 2009


◊ СЪБИТИЕТО

Община Котел и ЦРД, гр. Котел организират

Детски конкурс "Фолклорна огърлица"

Цел: Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор. Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Право на участие имат деца до 14 години
. индивидуални изпълнители (певци и инструменталисти)
. танцови двойки
. групи за детски изворен или обработен фолклор
Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.

• Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок до  10.05.2009 г.

• Редът за явяване се определя от организаторите.
Графикът се съставя предварително.
 
• За  часа на Вашето явяване можете да получите информация след 20.05.2009
 
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците, без да заплащат права и обезщетение.

• Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.


◊ ДАТА И  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

30 май 2009 г.
Площад „Възраждане” 
(при лошо време - читалище „Съгласие-Напредък”)


◊ РЕГЛАМЕНТ

1. Индивидуалните изпълнители (певци и инструменталисти) участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.

Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от района, от който е участникът.

2. Танцовите двойки участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.

Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде ръченица.

3. Групите за детски изворен или обработен фолклор (ГДИФ или ГДОФ [танцови състави]) представят обичаи, фолклорни хора или танци с времетраене до 15 мин. по избор.


◊ КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

• Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти - музиковеди и фолклористи.

• Индивидуалните изпълнители и танцовите двойки ще бъдат разделени на две възрастови групи:
. първа група до 10 години
. втора група от 10 до 14 години

• Ще бъдат раздадени: по една първа, втора и трета награда за всяка категория и възрастова група. Всеки изпълнител получава грамота за участие.

. Допълнителна информация
Таня Георгиева - 0886 160 994

. Изпращане на заявките на адрес:
 
8970 гр. Котел
ул. "Атанас Белопахов" № 1
Център за работа с деца (за конкурса)
crd_kotel@abv.bg


. Забележка: Приемат се заявки само за български фолклор

Автор: Организаторите
17.03.2009 г. 16:16
Посетено: 3616
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7523-detski-konkurs-folklorna-ogarlitsa-kotel-2009