Конкурси

Конкурс за разказ на младежка тема

За автори, навършили 16 години

◊ СЪБИТИЕТО

Община Варна
обявява
Конкурс за разказ на младежка тема

Младите хора днес имат потребност да изживеят, да прочетат, да разкажат!


◊ РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие в конкурса имат лица, навършили 16 години.

2. Изисквания:
2.1. Формат:
• до 4 стандартни страници шрифт Times New Roman 12
2.2. Придружаваща информация:
• трите имена на автора; адрес; личен телефон и e-mail за връзка.
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите - по един от изброените варианти:
• на e-mail: varnanamladite@gmail.com, съгласно изискванията
• по пощата – с пощенско клеймо най-късно от 11 май 2009 г. включително, приложен електронен вариант на изпратената творба и придружаваща информация за автора (на CD).

3. Адрес за изпращане на творбите:
Варна 9000,
бул. „Осми приморски полк” № 43, Община Варна;
дирекция „Младежки дейности и спорт” - за конкурса за разказ на младежка тема.

4. Творби, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.

5. Оценяване:
5.1. Първият етап от оценяването ще се осъществи от жури в състав: представители на Община Варна, известни литературни творци и членове на литературни школи.
5.2. От 01.06.09 г. до 20.06.09 г. всички заинтересовани  ще могат да прочетат петте номинирани разказа на сайта на дирекция „Младежки дейности и спорт” http://www.varnanаmladite.com
5.3. Читателите ще имат възможност да дадат своя глас за предпочитания от тях разказ на форума на  http://www.varnanаmladite.com
5.4. Резултатите от интернет гласуването ще бъдат оповестени на сайта на дирекцията след 20.06.2009 г.
5.5. Наградата за най-добър разказ (в размер на 2000 лв.) ще се връчи в рамките на Третото издание на Варненския салон на книгата.


. За контакти и допълнителна информация:
база „Младежки дом” - Варна
бул. „Цар Освободител” №27
етаж 2, стая №10
тел: 616 815 – гл. експерт Радостина Ганева
e-mail: varnanamladite@gmail.com


Автор: Радостина Ганева
16.03.2009 г. 16:23
Посетено: 3200
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7513-konkurs-za-razkaz-na-mladezhka-tema