Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2009

За ученици от 14 до 19-годишна възраст (9.-12. клас)

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2009


◊ СЪБИТИЕТО

Община Бургас,
Дом-музей "Петя Дубарова" - Бургас,
Списание "Родна реч" - София,
РИО на МОН - Бургас


обявяват

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2009

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” съществува от 1984 г., негови главни организатори са: Община Бургас, Дом-музей “Петя Дубарова” и сп. “Родна реч”. Приоритет в регламента на конкурса е участието на млади творци – от 14 до 19-годишна възраст – в областта на всички поетични и повествователни жанрове


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения)
2. Проза – до три разказа

• Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9.-12. клас)

• Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане.

Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.

Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас – 8000
ул. “Гладстон“ 68
Дом-музей “Петя Дубарова“

• Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

• Крайният срок за изпращане е 31 март 2009 г.


. Телефон за справки: 056 / 81-41-10
e-mail: office@dubarovamuseum.com
Автор: Организаторите
06.03.2009 г. 13:42
Посетено: 3650
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7434-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2009