Конкурси

Конкурс за кратък криминален разказ "Атанас Мандаджиев"

За непубликувани произведения

◊ СЪБИТИЕТО

Българската секция на Международната асоциация на писателите криминалисти и ДАС "Саламандър"
обявяват

Десетия юбилеен конкурс за кратък криминален разказ "Атанас Мандаджиев"


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Конкурсът е анонимен.

• Разказите, непубликувани, в обем до 10 компютърни страници, следва да бъдат изпратени до 31 март 2009 г. в 2 (два) екземпляра, с препоръчано писмо, на адрес:

1309 София,
жк "Света Троица", бл. 16, вх. В,
ДАС "Саламандър", за конкурса

Внимание! В плика трябва да има по-малък запечатан плик с името, адреса и телефона на автора.


◊ НАГРАДИТЕ

Ще бъдат присъдени следните награди:

. Голямата награда на конкурса - - 500 лв. и статуетка от известен наш скулптор;
. Първа награда - 300 лв.
. Две втори награди по 200 лв.
. Две трети награди по 100 лв

Всички наградени ще получат почетни дипломи.

Наградите ще бъдат обявени до 30 април 2009 г.

Автор:
Организаторите
Публикация:
31.01.2009 г. 13:32
Посетено:
3054
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7232-konkurs-za-kratak-kriminalen-razkaz-atanas-mandadzhiev