Конкурси

Втори национален конкурс за магистри филолози

За курсови работи и магистърски тези

 • ОРГАНИЗАТОРИ
 • Факултетът по славянски филологии, Катедрата по български език и Студентският съвет на Факултета по славянски филологии
 • СЪБИТИЕТО
 • Втори национален конкурс за магистри филолози (курсови работи и магистърски тези) на 22 и 23 април 2005 г.
 • УЧАСТНИЦИ
 • Студенти филолози в магистърските програми (завършили магистри и настоящи магистранти) на българските университети.
 • ЗА КОНКУРСА
 • Конкурсът се провежда в две секции: лингвистика и литературознание. Всяка от двете секции включва две подсекции: за магистърски тези и за магистрантски курсови работи. Дипломираните магистри могат да участват с магистърските си тези (дипломни работи) или с курсови работи, които депозират, а пред журито и участниците в конкурса представят резюме на магистърската теза или на курсовата работа. Настоящите магистранти (както и студентите от V курс) могат да участват с курсови работи, които депозират, а в деня на конкурса представят резюме пред участниците и журито на конкурса.
 • ЗАЯВКИ
 • Заявка за участие и резюме на български език до 2 страници (по 1800 знака) на курсовата работа или на магистърската теза (до 15.04.2005 г.).
 • УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
 • 1. Представяне на експозе – 10 минути. 2. Депозиране на самото изследване (магистърска теза или курсова работа).
 • ЖУРИ
 • Състезаващи се работи ще бъдат класирани и награждавани от национално жури. Тази година ще заседават две комисии по оценяване и класиране на състезаващите се магистърски тези и магистрантски курсови работи – по литературознание и по лингвистика.
 • НАГРАДИ
 • Наградите се осигуряват от издателство “СЕМА – РШ” и Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. Магистърските тези и магистранските курсови работи, класирани на първите три места във всяка от четирите подсекции, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Факултета по славянски филологии, а на заелите първо място – в сборника “Стъпки от началото. Quоd scripsi, scripsi” – издание на Факултета по славянски филологии за студентски курсови работи.
 • ИЗ ИСТОРИЯТА НА КОНКУРСА
 • На първия конкурс през април 2004 г. се състезаваха 13 магистърски тези и 8 магистрантски курсови работи. Участваха магистри и магистранти от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ЮЗУ “Неофит Рилски”. Националното жури беше в състав: Председател: доц. д-р Радка Влахова – зам.-декан на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски” и ръководител на Катедрата по български език Членове: - Проф. дфн Мирослав Дачев – зам.-ректор на Нов български университет - Доц. д-р Маргарита Младенова - зам.-декан на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски” и ръководител на Катедрата по славянски езици - Доц. д-р Петър Воденичаров – зам.-декан на Филологическия факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” - Доц. д-р Мариана Лазарова – зам.-декан на Центъра по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет - Доц. д-р Кина Вачкова – Шуменски университет “Еп. Константин Преславски” - Доц. д-р Ваня Зидарова – ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език - Гл. ас. д-р Мария Илиева – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
 • ПОВЕЧЕ
 • Двете национални журита по оценяване и класиране на магистърските тези и магистрантските курсови работи за настоящия конкурс са в процес на формиране. За въпроси и допълнителни уточнения се обръщайте към доц. Гергана Дачева и гл. ас. Красимира Алексова. Адрес за заявки: София 1504 Бул. "Цар Освободител" № 15 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Факултет по славянски филологии Катедра по български език Доц. д-р Гергана Дачева Гл. ас. д-р Красимира Алексова g_dach@abv.bg krasimira_aleksova@yahoo.com
  Автор: Красимира Алексова
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 549
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/7/news/714-vtori-natsionalen-konkurs-za-magistri-filolozi