Конкурси

Конкурс за разказ или приказка 2005

Съкровени душевни кътчета - тайни градини и мечтани колиби

Конкурс за разказ или приказка 2005
Тази година третото издание на конкурса за разказ или приказка ще надхвърли френските граници. То е отворено и за европейски и български автори като въведение към четвъртата проява на "Срещи около културата на балканските народи" под името "България, България!", която ще се проведе от 29 март до 2 април 2005.
 • СЪБИТИЕТО
 • С краен срок до 30 август 2005, асоциацията "C'est quoi ce baz…art? Boutique d'ecriture" (Какъв е този паз…аrt? - Ателие на писателя) предлага със сътрудничеството на Балкан-Транзит конкурс за разказ или приказка: Темата е: "Съкровени душевни кътчета - тайни градини и мечтани колиби".
 • УСЛОВИЯ
 • Максимална дължина на произведенията - 10 машинописни страници, 1 страница = 25 реда с по 60 знака. Страниците не трябва да са прикачени, нито подписани. Заглавието е задължително. Приемат се текстове на френски, английски и български езици.
 • АДРЕС
 • Те трябва да се изпратят в четири екземпляра най-късно до 30 август 2005 на следния адрес: C´est quoi ce baz…art? Boutique d`ecriture Residence Helios 46 bis, bd. Georges Pompidou 14 000 Caen France (Не се приемат текстове, изпратени по електронната поща.) Записването за конкурса струва 12 евро за кандидатите от страните членки на Европейския съюз и е безплатно за българските участници. В конкурса може да участва всеки без значение на възрастта си. На текстовете не трябва да се означава никакво име, нито псевдоним; не забравяйте да приложите в плика формуляр с вашите данни: фамилно име, име, възраст, адрес, телефонен номер, заглавие на текста ви и избрана категория, както сумата от 12 евро за жителите на ЕС.
 • НАГРАДИ
 • Най-хубавите текстове ще бъдат издадени през 2006 г. и ще бъдат представени по време на четвъртия Фестивал "Срещи около културата на балканските народи" през май 2006 година. Тези текстове ще бъдат представяни и на литературни четения от октомври 2005 г. в рамките на …. (Празник на четивото). За повече сведения моля обърнете се към: Association Balkans-Transit B.P. 2030 14 089 Caen cedex 6 France Главен координатор - Laurent Porée T. : + 33 (0)2 31 34 73 89 P. : + 33 (0)6 75 13 63 76 e-mail: laurent.poree@club-internet.fr или http://www.baz-art.com tel.: 02 31 26 02 06 e-mail: baz-art@mail.cpod.fr C'est quoi ce baz...art? Boutique d'écriture Direction artistique Nathalie Féron Résidence Hélios 46 bis, boulevard Georges Pompidou 14000 Caen
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 837
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/7/news/711-konkurs-za-razkaz-ili-prikazka-2005