Конкурси

Конкурс за журналисти

Проект "Нощ на учените 2008"

◊ СЪБИТИЕТО

В рамките на проект “Нощ на учените 2008”, финансиран от Европейската комисия, който тази година е посветен на природните науки – екология, химия и биология, Сдружение „Евроинтеграция и информация”
организира
конкурс за статия на тема “Върхови достижения на българските учени”.

Целта на конкурса е да се популяризира сред широката публика естеството на научната работа в България и да се илюстрират нейните специфични и непознати за обществото аспекти. Няма ограничения за сферата, в която българският учен е направил своето откритие.


◊ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Участниците трябва да са журналисти в национална или регионална печатна или електронна медия;
• Допуска се един участник да кандидатства с не повече от 5 различни статии в конкурса;
• Статиите следва да са съобразени с темата на конкурса;
• Всеки участник кандидатства с текст в WORD формат или фотокопие на статията, направено от медията, в която е била публикувана.

Изисквания към статията:
• Статията да бъде с размер до пет стандартни страници, включително и илюстрациите;
• Статията да е била публикувана в рамките на последната календарна година – между 01.09.2007 г. и 01.09.2008 г.; задължително да бъде упомената медията, в която е била публикувана;
• Водещите критерии за оценяване ще бъдат:
. Информативна стойност;
. Коректност на изложението – фактологическа, социална и др.;
. Значимост на публикуваното достижение в областта на българската наука.

Всички, които желаят да участват в конкурса, трябва да изпратят на e-mail euii_2000@abv.bg статията си във формата на конкурса и CV най-късно до 20.09.08, след което предложенията ще бъдат оценени от компетентно жури.

Авторите на отличените статии ще бъдат поканени в “Нощта на учените” на 26 септември т.г. и ще бъдат наградени с парични и/или предметни награди.

Автор: Николета Бонева
04.09.2008 г. 21:39
Посетено: 1243
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/6399-konkurs-za-zhurnalisti