Конкурси

XXV Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"

За автори от 14 до 25 години

◊ СЪБИТИЕТО

XXV Национален младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев”
Стара Загора 2008Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща музей “Гео Милев”.

   
◊ РЕГЛАМЕНТ

• Участници в конкурса могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка.

• Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра, с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане.

• Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция не по-късно от 20.10.2008 г. на адрес:

6000 гр. Стара Загора, Библиотека “Родина”
бул. “Руски” № 17
e-mail: lib@rodina-bg.org
www.rodina-bg.org
тел.: 042/ 603-950; 623-855

или
6000 гр. Стара Загора, Община Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 107
отдел “Култура и вероизповедания”
тел.: 042/ 614-862; 614-863; 614-877

• Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици. Ще бъдат присъдени три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и приза на конкурса.

Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс завършва с литературно четене на отличените участници.

. За повече информация вижте сайта на конкурса.

 

Автор:
10.07.2008 г. 12:25
Посетено: 1607
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/6224-xxv-natsionalen-mladezhki-konkurs-za-poeziya-veselin-hanchev