Конкурси

Национален конкурс за поезия Поморие 2008

Яворови дни – 2008

◊ СЪБИТИЕТО

Община Поморие
обявява

Национален конкурс за поезия
"От заник слънце озарени
 алеят морски ширини"


Яворови дни – 2008
от 17 до 20 юли


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:

8200 – Поморие
ул. “Кн. Борис І” № 33
(конкурс за поезия)

или на имейл: prosveta_pomorie@mail.bg

• Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена,
телефон и адрес за връзка.

• Краен срок – 16 юли 2008 г.
(валидно е пощенското клеймо на плика)

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 юли  2008 г. в Летен театър “Яворов” - Поморие.

Автор: Читалище "Просвета" – Поморие
27.06.2008 г. 18:32
Посетено: 1880
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/6172-natsionalen-konkurs-za-poeziya-pomorie-2008