Конкурси

Национален студентски литературен конкурс "Шумен 2008"

За студенти от български висши училища

◊ СЪБИТИЕТО

XXXІII-то издание на Националния студентски литературен конкурс "Шумен 2008"

Традиционният студентски национален конкурс ще се състои на 30 и 31 май (петък и събота) 2008 г. в Шумен.

Проявата се организира от:
. Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”,
. Сдружението на българските писатели,
. Студентския съвет на Шуменския университет,
. Академичния център за литература и култура,
. Студентския литературен клуб “Боян Пенев” и
. Община Шумен.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища. Допуска се участие в повече от един жанр.

. Поезия: до 5 стихотворения (или не повече от 5 страници).
. Белетристика: до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака)
. Критика: един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.
. Конкурс за книга от автор студент: издадена през 2007 или 2008 г.

• Конкурсът е явен. Могат да се изпращат и публикувани в периодиката материали. Текстовете и книгите се приемат в три екземпляра.

Авторите трябва да посочат висшето училище, в което учат, факултетния си номер и ЕГН, както и заявка за нощувка на 30 срещу 31 май в Шумен.

• Конкурсните произведения трябва да се предоставят лично или да се изпратят до 29 май 2008 г. (включително) на следните адреси:

Шумен 9700,
Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Студентски съвет
(за литературния конкурс)
тел. (054) 830 952

или на ел. поща: konkurs_shumen2008@abv.bg


Особено важно!

Личното присъствие на участниците в конкурса на 30 и 31 май в Шумен е изключително наложително, заради новия фестивален характер на конкурса, който тази година ще включва представяне на живо на конкурсните произведения (във всички жанрове) на специална вечер, организирана в различни модули на 30 май в Шуменския университет.
Автор: Академичен център за литература и култура
21.04.2008 г. 14:19
Посетено: 602
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/5697-natsionalen-studentski-literaturen-konkurs-shumen-2008