Конкурси

Детски конкурс "Фолклорна огърлица" - Котел 2008

За певци, инструменталисти и танцьори от 7 до 14-годишни

◊ СЪБИТИЕТО

Община Котел и Център за работа с деца, гр. Котел
организират

на
7 и 8 юни 2008 в гр. Котел 

Детски конкурс "Фолклорна огърлица"

Цели:
. Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.
. Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Право на участие имат деца до 14 години
. индивидуални изпълнители (певци и инструменталисти)
. танцови двойки
. групи за детски изворен или обработен фолклор


◊ РЕГЛАМЕНТ

1. Индивидуалните изпълнители (певци и инструменталисти) участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.

Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от района, от който е участникът.

2. Танцовите двойки участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.

Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде ръченица.

3. Групите за детски изворен или обработен фолклор (ГДИФ или ГДОФ [танцови състави]) представят обичаи, фолклорни хора или танци с времетраене до 15 мин. по избор.


• За допълнителна информация:
Таня Георгиева - тел. 0453  21-24; 0886 160 994; crd_kotel@abv.bg

• Изпращайте заявките на адрес:
8970 гр. Котел
ул. Атанас Белопахов № 1
Център за работа с деца (за конкурса)

• Всички кандидати попълват заявка по образец и я изпращат на посочения адрес в срок до 27.04.2008 г.

• Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.Автор: Таня Георгиева
19.03.2008 г. 17:14
Посетено: 1084
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/5489-detski-konkurs-folklorna-ogarlitsa-kotel-2008