Конкурси

Конкурс за поезия и кратка проза

Без ограничения за възраст на авторите

◊ СЪБИТИЕТО

Форум за литература и хора "ГЛОСИ"
обявява
ежемесечен конкурс за поезия и кратка проза


◊ СТАТУТ И ПРАВИЛНИК

• Конкурсът е ежемесечен.

• Текстовете за всяка месечна сесия (през 2008-ма година ще се проведат 11 сесии, считано от 1-ви февруари) се приемат от 1-во до 20-то число на текущия месец.

• Няма ограничение за възраст на участниците.

• Конкурсът е за поезия и кратка проза (до 3600 знака).

• Всеки участник може да участва с до 5 - непубликувани на "хартиен носител" или в eлектронно списание или книга, които имат присъден идентификатор (ISSN или ISBN) - произведения във всяка месечна сесия.

• Текстовете се изпращат на адрес glosi@bgland.net. Всяко писмо трябва да съдържа трите имена на автора и телефонен номер за контакт. Текстовете, участващи в конкурса, се прилагат като "прикачен" файл във формат .doc или .rtf.

• Текстовете се публикуват в специално създаден подфорум на "ГЛОСИ" под "входящ номер" - името на автора е тайна за гласуващите, ще бъде известно само на администратора на конкурса и ще бъде обявено само в случаите на спечелване на награда.

• За всеки текст имат право да гласуват само членовете на Форум за литература и хора "ГЛОСИ". Първият етап на гласуването приключва на 25-то число от текущия месец. От 26-то число до края на месеца - ако има необходимост - се гласува отново за произведения, оглавили класацията с равен или по-малък от три точки резултат.

• За всяка месечна сесия се присъжда една първа награда от 100 (сто) лева и три лауреатски звания с възможност за публикация в Тримесечник за литература "ГЛОСИ".

Забележки:
1. Изпращането на e-mail на посочения адрес се счита за съгласие с договорни условия, в които изпращачът с акта на изпращането и съдържанието на писмото е декларирал своята идентичност, а получателят се е задължил да не преотстъпва получените лични данни на трети лица при никакви условия, с изключение на правото да оповести името на победителя и лауреатите на конкурса.

2. Членовете на Форум за литература и хора "ГЛОСИ" нямат право на участие в конкурса.

3. Администраторът на конкурса си запазва правото да не допусне до него и да не публикува текстове, нарушаващи конституционни или етични норми, както и такива, които не покриват нормите за литературна (и езикова) грамотност на "ниво" 8-ми клас на СОУ.


Официалната публикация на условията е на този адрес: http://glosi.bgland.net/forum/index.php?topic=1415.0

Автор: Бояна Петкова
03.02.2008 г. 17:00
Посетено: 870
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/5266-konkurs-za-poeziya-i-kratka-proza