Конкурси

“Сладкопойна чучулига” – Бургас 2005

ХXII национален конкурс за детска песен

Националният конкурс за детска песен “Сладкопойна чучулига” – 2005 се организира от Община Бургас под патронажа на кмета на гр. Бургас г-н Йоан Костадинов. Конкурсът ще се проведе на 26.05. 2005 г. Целта на конкурса е да създаде нови детски песни със съвременно звучене и подходяща сложност за деца от ранна и средна детска възраст (до 10 години). Темата на конкурса е широко обхватна. Тя трябва да отразява многообразието на детския свят и да възпитава у децата нравствени добродетели. В конкурса могат да участват всички български композитори, които в срок до 10.05.2005 г. представят своите песни (неиздавани и неизпълнявани) в клавир, компютърен набор. Адресът за изпращане на песните е: Бургас 8000 Община Бургас, ул. “Александровска” № 26 Зам.-кмет ”Образование, култура и вероизповедания” доц. Маруся Любчева Национален конкурс за детска песен “Сладкопойна чучулига” Тел. за справки: 056/840915 (16,17,18,19), вътр. 240 - зам.-кмет; вътр. 242 - гл. експерт “Култура” факс: 056/841314 и 840732 тел. 056/840480 - Уляна Топалска, Ася Бороджиева 0889788964 - Златина Пантелеева Комисията подбира за участие до 12 от предоставените творби. Допуснатите до конкурса получават уведомителни писма. За повече подробности относно условията, реализацията и наградния фонд на конкурса посетете: http://www.bourgas.org/more_news.php?id=502
Автор: Моника Георгиева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 778
Етикети: Бургас
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/513-sladkopoyna-chuchuliga-burgas-2005