Конкурси

Ние, българите

Младежки конкурс за есе, разказ, стихотворение и рисунка

 • ОРГАНИЗАТОРИ
 • Народно читалище "Даскал Петър Иванов" - гр. Стара Загора, Младежки информационен сайт: www.vobsega.com и Арт-клуб "Херос"
 • ЦЕЛИ
 • Ние, българите, сме народ с богата и древна история,допринесла за развитието на световната цивилизация. Дали сме на света най-точния календар. В нашите земи са родени Орфей и Спартак. България е дала на славянските народи азбука и книжнина. Гласът на една българка лети в Космоса. Българин е създал първият компютър. Ние, съвременните българи, имаме с какво да се гордеем като нация. И независимо къде и как живеем, и въпреки нашите различия нас ни обединява едно - това, че сме българи. Целта на конкурса е да се огледаме около себе си, в древността, в традициите, в културата, изкуството, в нашия живот и в нас самите и да преоткрием и запазим нашата идентичност на българи.
 • ЗА КОНКУРСА
 • Напишете и нарисувайте това, което ви кара да се гордеете, че сте българи, това, заради което трябва да останем българи.
 • УЧАСТНИЦИ
 • Възрастови групи: - I възрастова група: от 7 до 10 години - II възрастова група: от 11 до 14 години, - III възрастова група: от 15 до 20 години
 • РЕГЛАМЕНТ
 • Всеки участник има право да представи от 1 до 3 творби във всеки раздел, специално създадени за конкурса. Обемът на текста за разказ и есе да не надвишава 4 стандартни машинописни листа. Рисунките да бъдат с формат 35/50, техники и материали: акварел, темпера, графика
 • СРОК
 • Срок за изпращане на творбите: 2 април 2005 г. Всяка творба да бъде придружена от следната информация: трите имена на автора/художника, възраст, пълен пощенски адрес и телефон за контакти, адрес на институция (училище, школа, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбите са правени консултации с такъв).
 • АДРЕС
 • гр. Стара Загора 6003, ул. "Христо Ботев" № 4Б Литературни творби могат да бъдат изпращани и на e-mail: mladejki.konkurs@gmail.com Народно читалище "Даскал П. Иванов" - за конкурса: "Ние,българите"
 • ЖУРИ
 • Творбите от всеки раздел ще бъдат журирани. Жури ще определи първо, второ и трето място за всяка възрастова група и раздел. Отличените творби ще получат грамоти и предметни награди. Най-добрите творби ще бъдат публикувани във вестник "Литературен глас" и в младежки информационен сайт: http://www.vobsega.com
 • РЕЗУЛТАТИ
 • Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май 2005 г.
 • ОЩЕ
 • Конкурсните творби не подлежат на връщане. Организаторите на конкурса запазват правото да публикуват и репродуцират творбите от конкурса. Допълнителна информация на GSM 0888/753124 (Камелия Мирчева) или на тел. 042/649-110, както и на младежки информационен сайт: http://www.vobsega.com
  Автор: Симеон Нейчев
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 947
  Етикети: българите
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/7/news/510-nie-balgarite