Конкурси

АЕЦ ”Козлодуй” – Енергия – Природа

Четвърти национален конкурс–изложба

Организира се от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй. За участие се допускат творби, изпълнени с различни техники и материали, във формат 35/30 см и максимална височина 30 см. На всяка творба трябва да присъства следната информация: - трите имена на автора; - възраст; - адрес, телефон, факс; - името на преподавателя (за групово участие). Класирането ще се извърши в три възрастови групи: I-ва група: от 6 до 8 г. II–ва група: от 9 до 11 г. III–ва група: от 12 до 15 г. Краен срок за изпращане на творбите: 18.04.2005 г. Адрес: гр. Козлодуй 3321, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Дом на енергетиката (за конкурса). За повече информация: http://www.kznpp.org
Автор: Моника Георгиева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 851
Етикети: Природа
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/476-aets-kozloduy-energiya-priroda