Конкурси

Хайку конкурс в Хърватско

Международни конкурси

.: КАК ДА УЧАСТВАМЕ Участниците могат да изпратят с препоръчано писмо по 5 непубликувани хайку без тематични ограничения до 25 февруари 2005 г.на следния адрес: София, 1172, Дианабад, п.к. 72, Хайку свят - За хърватския хайку конкурс На лист А4 (в 3 екземпляра) изпишете отляво, едно под друго, вашите 5 хайку на български, а отдясно - съответния превод на английски. Посочете отдолу и следните ваши данни: име и фамилия, адрес, телефон, професия, възраст. Такса за участие: 2 бр. интернешънъл постал купон (2,60 лв.) и 5 лв. За членовете на Българския хайку клуб: 1 купон и 1 лв. .: ПУБЛИКУВАНЕ След приключването на конкурса творбите на участниците ще бъдат публикувани в сборник. (В първия хърватски сборник бяха поместени хайку на 20 български автори.)
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 876
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/428-hayku-konkurs-v-harvatsko