Конкурси

Определено е журито за XXXII-рото издание на Националния студентски литературен конкурс

Шумен 2007

◊ СЪБИТИЕТО

Конкурсът за студентско литературно творчество ще се състои на 8 и 9 юни 2007 г.

Проявата се организира от:
. Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”,
. Сдружението на българските писатели,
. Студентския съвет на Шуменския университет,
. Академичния център за литература и култура,
. Студентския литературен клуб “Боян Пенев” и
. Община Шумен.

Определено е тричленното жури, което ще оценява творбите на студентите:
. председател – Красимир Кунчев,
. членове - Пламен Дойнов и Тони Теллалов.

Към момента желание за участие в конкурса са изразили около 50 млади творци от различни български университети. Приемането на заявки продължава.


◊ РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

• В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища. Допуска се участие в повече от един жанр.

. Поезия: до 5 стихотворения (или не повече от 5 страници).
. Белетристика: до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака)
. Критика: един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.
. Конкурс за книга от автор студент: издадена през 2006 или 2007 г.

• Конкурсът е явен. Могат да се изпращат и публикувани в периодиката стихотворения.

• Текстовете и книгите се приемат в три екземпляра.

• Авторите трябва да посочат висшето училище, в което учат, факултетния си номер и ЕГН, както и заявка за евентуална нощувка на 8 срещу 9 юни в Шумен.

• Конкурсните произведения трябва да се предоставят лично или да се изпратят до 7 юни 2007 г. (включително) на следните адреси:

Шумен 9700,
Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”,
Студентски съвет
(за литературния конкурс)
тел. (054) 830 952
или на ел. поща: konkurs_shumen2007@mail.bg
Автор: Ростислава Тодорова
06.06.2007 г. 11:26
Посетено: 795
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/4101-opredeleno-e-zhurito-za-xxxii-roto-izdanie-na-natsionalniya-studentski-literaturen-konkurs