Конкурси

Рекламен плакат и брошура (flyer)

Асоциацията на докторантите в България

.: ОРГАНИЗАТОР Асоциацията на докторантите в България (АДБ) - http://phdgate.net .: ИДЕЯТА Идеята на инициативата е, от една страна, чрез рекламните материали да повишим популярността на базата данни сред докторантите в България, а от друга, да въвлечем по-активно регистрираните докторанти в дейностите по изграждане на базата данни. .: ЦЕЛИ Целта е да получим атрактивен и съдържателно информационен продукт, който е способен да представи кратко, но ясно, функциите и услугите на интернет страницата http://phdgate.net и да привлече нови потребители и членове. .: ХАРАКТЕРИСТИКИ Задължителните елементи от рекламното изображение са логото и името на АДБ, адреса на сайта, информация за услугите му. Препоръчителна е визуалната асоциация с основните цветове на страницата. Форматът на плаката трябва да е A3, а брошурата да е тип flyer с ориентировъчни размери 200x120 мм. Като цяло ще толерираме всяка проява на фантазия и нестандартно решение, така че посочените размери могат да се преразгледат, ако концепцията е добра и има други изисквания за тях. Позволете на фантазията ви да се развихри! .: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ . редовен, задочен или свободно зачислен докторант или докторант, защитил преди не повече от 2 години; . базисни художествени умения и работа с дизайнерски софтуер, предпечатна подготовка; предишен опит е препоръчителен; . въображение и желание за работа. .: СРОК Срокът за предаване (по e-mail, пощата или лично) на проектите в електронен формат е 10 февруари 2005 г. .: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА . визуална атрактивност; . съдържателна изчерпателност; . предложеният продукт да се съобразява с отношението качество/цена на отпечатването. .: ЖУРИ Оценката на предадените проекти за плакат и брошура ще се извърши от Проектния съвет, състоящ се от Управителния съвет на АДБ, представител на Центъра за обучение към БАН и на Центъра за академични изследвания. .: ЗА КОНТАКТИ И ВЪПРОСИ Димитър Димов ул. “Неофит Рилски” № 70, ет. 4, София Тел. +359 2 980 37 04 E-mail: info@phdgate.net
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 958
Етикети: плакат
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/404-reklamen-plakat-i-broshura-flyer