Конкурси

ХХІV Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"

Стара Загора - 2007


◊ РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.  
 
• Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща-музей “Гео Милев”.

• Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили 14 и не по-възрастни от 25 години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен.

• Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби напечатани в 3 еднообразни екземпляра, с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане.

• Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция или по електронна поща не по-късно от 15.10.2007 на адрес:

6000 гр. Стара Загора,
Библиотека “Родина”, бул. “Руски” № 17
е-mail: lib@rodina-bg.org
тел.:042/ 603-950; 623-855

или

6000 гр. Стара Загора, Община Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” № 107
отдел “Култура и вероизповедания”
тел.:042/ 614-877; 614-862
        
• Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици.

Ще бъдат присъдени три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и приза на конкурса – Златното яйце.

• Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс завършва с литературно четене на отличените участници.
Автор: Библиотека "Родина", Ст. Загора
09.05.2007 г. 21:30
Посетено: 791
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3941-hh-v-natsionalen-mladezhki-konkurs-za-poeziya-veselin-hanchev