Конкурси

XXIII Национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Краен срок за получаване на творбите: 15.03.2024 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Силистра

Литературно сдружение „Реката и приятели“

Регионална библиотека "Партений Павлович"

о б я в я в а т

Двадесет и трети национален поетичен конкурс

"Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Под патронажа на Александър Сабанов - кмет на Община Силистра

 

Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от предходното двадесет и второ издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща.

При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Краен срок за получаване на творбите: 15.03.2024 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.

Адрес за получаване на стихотворенията:

7500 гр. Силистра, Община Силистра, ул."Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов".

За повече информация: e-mail: kultura_ss@abv.bg и тел: 086/816 273

Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение „Реката и приятели“

Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поетесата Маргарита Петкова и членове –доц. д-р Румяна Лебедова и поетесата Ивелина Радионова, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра.

Награждаването ще се състои на 29.03.2024 г. от 17:00 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра - silistra.egov.bg

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
12.03.2024 г. 09:52
Етикети:
Община Силистрапоезия"Любовта е пиянство или пиянство от любов"Национален поетичен конкурс
РБ "Партений Павлович"
Литературно сдружение „Реката и приятели“
Посетено:
344
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/38708-xxiii-natsionalen-poetichen-konkurs-lyubovta-e-piyanstvo-ili-piyanstvo-ot-lyubov