Конкурси

Национален студентски литературен конкурс

Шумен 2007

◊ СЪБИТИЕТО

На 8 и 9 юни 2007 г. в Шумен ще се проведе

ХХХІІ издание на националния студентски литературен конкурс

Конкурсът се организира от:
.  Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”,
. Сдружение на български писатели,
. Студентски съвет на Шуменския университет,
. Академичен център за литература и култура,
. Студентски литературен клуб “Боян Пенев”,
. Община Шумен.


◊ РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

• В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища. Допуска се участие в повече от един жанр.
. Поезия: до 5 стихотворения (или не повече от 5 страници).
. Белетристика: до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака)
. Критика: един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.

• Конкурс за книга от автор студент: издадена през 2006 или 2007 г.

• Конкурсът е явен. Могат да се изпращат и публикувани в периодиката стихотворения.

• Текстовете и книгите се приемат в три екземпляра. Авторите трябва да посочат висшето училище, в което учат, факултетния си номер и ЕГН, както и заявка за евентуална нощувка на 8 срещу 9 юни в Шумен.

• Конкурсните произведения да се изпращат или предоставят лично до 7 юни 2007 г. на следните адреси:

Шумен – 9700,
Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Студентски съвет (за литературния конкурс);
тел. (054) 6 21 89

или на ел. поща: konkurs_shumen2007@mail.bg
Автор: Академичен център за литература и култура
23.04.2007 г. 19:30
Посетено: 686
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3865-natsionalen-studentski-literaturen-konkurs