Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2024 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2024 г.

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2024 г.

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12. клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

Поезия - до пет стихотворения

Проза – до три разказа (обем на разказа - до 7 страници)

Конкурсът е анонимен.

Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите.

Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас 8000

ул. “Гладстон“ 68

Къща музей “Петя Дубарова“

 

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

Крайният срок за изпращане е 31 март 2024 г.

 

Телефон за справки: 056 / 81-41-10

e-mail: museumdubarova@abv.bg

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
23.02.2024 г. 11:52
Посетено:
551
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/38593-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2024-g