Конкурси

Национална литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов”

Крайният срок за приемане на предложения е 30 март 2024 г.

Национална литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов”

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Ловеч

 обявява

Конкурс за присъждане на Национална литературна награда „Проф. Димитър Димов” за цялостно творчество на български писател - белетрист или драматург

  

 1. Обща част:

        Информация за Национална литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов”:

Националната литературна награда (НЛН) „Проф. Димитър Димов” е учредена от Община Ловеч със съдействието на Съюза на българските писатели - София, в чест на 105-годишнината от рождението на големия писател и драматург.

Основни цели на наградата са стимулиране на националния литературен  процес  в духа и идеите на писателя проф. Димитър Димов и утвърждаване авторитета на родния му град Ловеч като активен културен център.

Националната литературна награда на името на Димитър Димов се присъжда веднъж на три години за цялостно творчество на български писател - белетрист или драматург, с трайно присъствие в съвременната българска литература.

НЛН „Проф. Димитър Димов” представлява статуетка, изработена по утвърден от Община Ловеч художествен проект и грамота.

НЛН „Проф. Димитър Димов” е индивидуална и неделима, не може да се връчва  за съавторство, на авторски колективи или творчески съюзи.

НЛН „Проф. Димитър Димов” не се връчва посмъртно.

НЛН „Проф. Димитър Димов” се връчва на всеки три години на тържествена церемония.

Финансовите средства (награда и командировки) се осигуряват от бюджета на Община Ловеч, дарения, други източници.

 

 1. Регламент за участие в конкурса:
 1. За участие в конкурса се допускат автори на творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор.
 2. Крайният срок за приемане на предложения е 30 март 2024 г. чрез попълване и изпращане на формуляр за кандидатстване. Статутът, правилникът и формулярът за кандидатстване се изтеглят от сайта на Община Ловеч, www.lovech.bg, меню „Дейности“, подменю „Култура“, Награди на Община Ловеч в областта на културата и образованието, Национална литературна награда „Проф. Димитър Димов“, или се предоставят на хартиен носител от отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч.
 3. Предложенията за носител на НЛН „Проф. Димитър Димов” се изготвят от:
 • творчески съюзи;
 • културни институти и администрации;
 • издателства;
 • висши учебни заведения;
 • научни институти и юридически лица.
 1. Предложенията съдържат:
 • формуляр – 1 бр.;
 • списък на литературните произведения на кандидата;
 • творческа справка за кандидата – 1 бр.;
 • снимка на автора – 1 бр.
 1. Предложенията се изпращат на адрес: Община Ловеч, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм”, ул. „Търговска“ № 22, 5500 Ловеч, за НЛН „Проф. Димитър Димов”.

 

 1. Определяне на носителя на НЛН „Проф. Димитър Димов”

 2. Носителят на НЛН „Проф. Димитър Димов” се определя от Комисия по награждаването, назначена от Кмета на Община Ловеч, в състав от 5 души: двама от Съюза на българските писатели, двама, представени от Община Ловеч и един представен от Общински съвет-Ловеч. Тя определя носителя на наградата с явно гласуване.

           По преценка на комисията наградата може да не се връчва.

  Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване. 

           Носителят на наградата се обявява на рождената дата на Димитър Димов.

 1. Връчването ѝ става от кмета на Община Ловеч или председателя на Общински съвет-Ловеч, на тържествена церемония.
 2. Носителят на наградата провежда среща-разговор с колектива от преподаватели и ученици от ловешките училища, свързана с живота и творчеството на Димитър Димов.

За контакти и допълнителна информация: тел: 068/688299.

 

 

Автор:
Община Ловеч
Публикация:
01.02.2024 г. 14:03
Етикети:
драматургбългарски писателза цялостно творчество
белетрист
Национална литературна награда „Проф. Димитър Димов”
Посетено:
644
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/38400-natsionalna-literaturna-nagrada-za-tsyalostno-tvorchestvo-prof-dimitar-dimov