Конкурси

"Фолклорна огърлица" - Котел 2007

Само за български фолклор

"Фолклорна огърлица" - Котел 2007


◊ СЪБИТИЕТО

Община Котел и ЦРД гр. Котел организират Детски конкурс "Фолклорна огърлица"


◊ ЦЕЛИ

. Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.
. Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Право на участие имат деца до 14 години
- индивидуални изпълнители (певци и инструменталисти)
- танцови двойки
- групи за детски изворен или обработен фолклор
• Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.
• Организаторите имат възможност да осигурят музикален съпровод (с предварителна заявка).
• Всички кандидати попълват заявка по образец и я изпращат на посочения адрес в срок до 27.04.2007 г.
• Редът за явяване се определя от организаторите.
• Графикът се съставя предварително.
За деня и часа на Вашето явяване ще бъдете уведомени.
• Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците, без да заплащат права и обезщетение.
• Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.


◊ ДАТА И  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
 
02-03 юни 2007
в градски парк „Изворите”, Котел
(при лошо време - читалище „Съгласие-Напредък”)


◊ РЕГЛАМЕНТ

1. Индивидуалните изпълнители (певци и инструменталисти) участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.

Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от района, от който е участникът.

2. Танцовите двойки участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.

Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде ръченица.

3. Групите за детски изворен или обработен фолклор (ГДИФ или ГДОФ - танцови състави) представят обичаи, фолклорни хора или танци с времетраене до 15 мин. по избор.


◊ КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

• Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти - музиковеди и фолклористи.

• Индивидуалните изпълнители и танцовите двойки ще бъдат разделени на две възрастови групи:
   . първа група до 10 години;
   . втора група от 10 до 14 години.

• Ще бъдат раздадени:
- по една първа, втора и трета награда за всяка категория и възрастова група;
- награда на детско жури.

. Всеки изпълнител получава грамота за участие.


◊ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
тел. 0453  21-24 (Таня Георгиева) 08886160994

Изпращане на заявките на адрес:
8970 гр. Котел
ул. "Атанас Белопахов" № 1
Център за работа с деца (за конкурса)


• Приемат се заявки само за български фолклор.

Автор:
14.04.2007 г. 18:53
Посетено: 839
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3805-folklorna-ogarlitsa-kotel-2007