Конкурси

Конкурс за фантастичен разказ на тема "Фантастичната българска провинция"

Срок за получаване на разказите: 23:59 ч. на 15 юли 2023 г.

Конкурс за фантастичен разказ на тема "Фантастичната българска провинция"

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Организаторите на националната среща на любителите на фантастиката „Булгакон 2023“ (22-24.09.2023, Пловдив) обявяват

Конкурс за фантастичен разказ

на тема

Фантастичната българска провинция

Съчетайте полета на въображението си с ежедневието около вас, намерете невероятното, странното и дори страшното, които могат да ни изненадат иззад всеки ъгъл. Отведете читателите си до най-вълшебните и фантастични места на България!

 

◊ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 1. Изпращайте своите разкази на адрес: bulgacon2023@gmail.com
 2. Срок за получаване на разказите: 23:59 ч. българско време на 15 юли 2023 г.
 3. Тема на конкурса: фантастичната българска провинция – всичко отвъд околовръстното на София! Жанровото разнообразие (научна фантастика, градско, епично и всякакво друго фентъзи, литература на ужасите, а рядко срещани у нас жанрове като алтернативната история и стиймпънка могат да донесат на участниците точки за оригиналност) и преливането между фантастичните поджанрове се окуражава. Журито си запазва правото да оцени по-ниско разкази, по отношение на които счита, че не съответстват на темата.
 4. Език: български; азбука: кирилица (до 1/3 от текста може да бъде на други езици под формата на цитати или диалог, включително латински и клингонски).
 5. Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office).
 6. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12.
 7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие за всички съавтори.
 8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани.
 9. В конкурса не могат да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.
 10. Конкурсът е за фантастика – приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство, допустимо е използването на всякакви средства, от камък и длето до изкуствен интелект, ала помнете, че от главно значение са оригиналните идеи и художествените качества на творбата.
 11. 11. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса:

            а) заглавие на имейла: „За конкурса“;
            б) тяло на имейла (на отделни редове):
                        – заглавие на разказа;
                        – трите имена на автора/ите;
                        – имейл за контакт;
                        – град или населено място;
                        – точен адрес;
                        – телефон.

            в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация.

 1. 12. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците до оповестяването на резултатите.

Разкази и участници, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране.

Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от жури. Членовете на журито ще разполагат единствено със заглавията и текстовете на разказите, изпращани им от администратор, който единствен ще има достъп до личните данни на участниците. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки на всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази и извън наградния фонд на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази. С изпращането на разказа авторите се съгласяват да предоставят на организатора правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен и/или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други публикации на творбите, например като аудиоподкаст, ще се правят само с разрешение на авторите.

Резултати от конкурса: Заглавията на наградените и отличените творби ще бъдат обявени на тържествена церемония по време на „Булгакон 2023“.

Награден фонд: Предвижда се присъждане на три парични награди за отличените от журито разкази, както следва:

– Първа награда – 150 лв.;
– Втора награда – 100 лв.;
– Трета награда – 50 лв.

Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и, в случай че според общата преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка.

Членове на журито (по азбучен ред): Дилян Благов, Валентин Д. Иванов, Ивайло П. Иванов, Олга Клисурова, Владимир Полеганов, Десислава Сивилова, Явор Цанев.

 

Желаем успех на всички участници и с нетърпение очакваме да прочетем вашите разкази!

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
12.06.2023 г. 16:33
Етикети:
Конкурс за фантастичен разказфантастика
Фантастичната българска провинция
национална среща на любителите на фантастиката
„Булгакон 2023“
Посетено:
697
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/37143-konkurs-za-fantastichen-razkaz-na-tema-fantastichnata-balgarska-provintsiya