Конкурси

Национален конкурс "Петко и Пенчо Славейкови" за лирично стихотворение

Престижната надпревара е част от Националните Славейкови празници 2023 г.

Национален конкурс "Петко и Пенчо Славейкови" за лирично стихотворение

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Трявна
обявява

Национален конкурс "Петко и Пенчо Славейкови" за лирично стихотворение

2023 г.

Под патронажа на г-н Румен Радев,
Президент на Република България

 

Славейковата награда се присъжда на български автор или на чуждестранен автор за лирично стихотворение след провеждане на Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”. Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма възрастови ограничения. Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете да са неиздавана поезия.

Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори.

Не се допускат до участие стихотворения, появили се в интернет сайтове и социални мрежи, както и такива, които са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси.

Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител.

Творбите в електронен вид се изпращат  на следния имейл: slavkonkurs.tryavna@gmail.com  в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка.

Творбите на хартиен носител се изпращат в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес:

гр. Трявна  5350 , ул. „Ангел Кънчев“ № 21
Община Трявна, Конкурс „Славейкова награда“

 

Награди:

• Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет.
• Втора награда – 1 000 лв.  и почетен диплом.
• Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.
• Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом. Наградата се присъжда след електронно гласуване на сайта на Община Трявна.

 

Краен срок за изпращане на творбите – 5 май 2023 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).

Всички творби се публикуват на официалния сайт на Община Трявна до 10 май 2023 г. Гласуването за Наградата на публиката приключва на 24 май 2023 г.

Резултатите от журирането и електронното гласуване се обявяват на 25 май 2023 г. на официалния сайт на Община Трявна.

 

Допълнителна информация:

Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб.тел. 0899943157, e-mail: kolyo.dabkov@tryavna.bg

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
08.03.2023 г. 11:09
Посетено:
3051
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/36514-natsionalen-konkurs-petko-i-pencho-slaveykovi-za-lirichno-stihotvorenie