Конкурси

Четвърти Национален конкурс “Душата на един извор”

За млади художници и литератори

Четвърти Национален конкурс “Душата на един извор”


◊ СЪБИТИЕТО

Фондация “Млада България”, “Овергаз” и Община Ямбол обявяват

Четвъртия национален конкурс за млади художници и литератори "Душата на един извор",
посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил Кръстев


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Конкурсът е в две категории: изобразително изкуство и литература

• Техники и жанрове:

. в категория “Изобразително изкуство” – акварел, пастел, темпера, графика, масло;
. в категория “Литература” – приказка, кратък разказ, есе

• Тема – свободна

• Възрастови групи
. Първа група  - от 13 до 18 години
. Втора група - от 19 до 25 години


◊ НАГРАДИ

• За изобразително изкуство

. Първа възрастова група – от 13 до 18 години
           · Първа награда - стипендия за обучение в българско училище по изкуствата
           · Втора награда – 800 лева
           · Трета награда – 600 лева

. Втора възрастова група – от 19 до 25 години
           · Първа награда – стипендия за обучение в университет по изкуствата в България
           · Втора награда – 800 лева
           · Трета награда – 600 лева

• За литература

. Първа възрастова група – от 13 до 18 години
           · Първа награда - стипендия за обучение в българска гимназия с хуманитарен профил
           · Втора награда – 800 лева
           · Трета награда – 600 лева

. Втора възрастова група – от 19 до 25 години
           · Първа награда – стипендия за обучение в хуманитарен факултет на университет в България
           · Втора награда – 800 лева
           · Трета награда – 600 лева


◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ

• Кандидатите могат да участват и в двете категории с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса. Формат на картините - 35/50 см. Обем на литературните творби - до 3 страници (100 машинописни реда). Друг формат и обем над посочения няма да бъдат разглеждани. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

• Краен срок за представяне – 20 април 2007 г. (важи пощенското клеймо от датата на изпращане) на адрес:

8600, Ямбол,
ул. “Г. С. Раковски” № 7,
Общинска администрация, стая 305 – за конкурса.

• Литературните творби се изпращат в шест екземпляра.
Авторите задължително трябва да посочат трите си имена, година на раждане, адрес, учебно заведение, телефон и имейл за контакти;

• Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28 май 2007 година.

• Отличените творби ще бъдат публикувани в специален сборник, в електронни и печатни медии, както и на интернет-страниците на „Овергаз” и Община Ямбол.


За повече информация:
Община Ямбол - http://www.obshtinayambol.org
телефон: (046) 681 305;
“Овергаз Инк.” АД - http://www.overgas.bg.

Автор: Илиана Илиева
13.03.2007 г. 13:50
Посетено: 551
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3638-chetvarti-natsionalen-konkurs-dushata-na-edin-izvor