Конкурси

Започна шестото издание на Граждански будилник: конкурс за социално ангажирано изкуство

Тема „Свързани в Доброто: Силата да си помагаме“

Започна шестото издание на Граждански будилник: конкурс за социално ангажирано изкуство

 

◊ ПОКАНА

Включи се в конкурса "Граждански будилник"

Пожари, наводнения, бедствия, житейски несгоди … кризи. Често истинските герои в тези истории, са те – доброволците - които носят необикновената сила да се обединяват за миг и да помагат за бързото справяне с всяка беда.

Доброволчеството всъщност е другото име на сдружаването. Независимо дали е инициирано формално или не, дали е кампанийно или стихийно, доброволчеството свързва хората с Другите в името на голямата кауза – да си помогне. За нас, доброволците са хора активисти по душа. Те не се примиряват с несправедливостта. И вместо да чакат – действат. Събират се като граждански организации или неформални групи или пък се включват в доброволчески кампании на НПО, за да направят света и обществото, в които живеем, едно по-добро място.  

Ако ти си творческа натура и се занимаваш с фотография, рисуване или писане на текстове, участвай с твоя авторска творба в шестото издание на Конкурса за социално ангажирано изкуство "Граждански будилник" на тема „Свързани в Доброто: Силата да си помагаме

Вълнуваме се да споделим, че от Български център за нестопанско право отново сме тръгнали на мисия да търсим онези будещи, нашепващи и провокиращи творби, които имат тази двигателна сила да ни провокират да говорим за смисъла на сдружаването. Започна поредното издание на конкурса за социално ангажирано изкуство "Граждански будилник".

Отправяме покана към всички творчески насочени персони, които професионално или не, се занимават с ФОТОГРАФИЯ, РИСУВАНЕ или ПИСАНЕ на текстове, да се включат в тазгодишното издание, което минава под наслов „Свързани в Доброто: Силата да си помагаме“. 
 
Ако и ти се занимаваш с една от тези форми на изкуство и желаеш да ни споделиш как според теб изглежда правото ни на сдружаване в живия заобикалящ свят, не се колебай и кандидатствай смело!

Отговори си на следните въпроси и ги използвай за отправна точка на твоя творчески процес:

Как доброволчеството свързва хората?
• Колко голяма може да е силата на гражданското сдружаване, когато е в името на обща кауза – да помагаме?
• Какво можем да постигнем, когато действаме заедно?
• Може ли сдружаването да е ключът към успеха на всяка доброволческа кампания?

Ще те очакваме. Научи повече за правилата и срока за кандидатстване: 

https://bcnl.org/analyses/satvori-istoriya-za-silata-da-pomagame-za-konkursa-grazhdanski-budilnik-6.html 

 

Автор:
Български център за нестопанско право
Публикация:
06.02.2023 г. 10:28
Етикети:
писанерисуванефотографиядоброволчествоконкурсБългарски център за нестопанско право
сдружаване
„Свързани в Доброто: Силата да си помагаме“
"Граждански будилник"
Посетено:
715
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/36318-zapochna-shestoto-izdanie-na-grazhdanski-budilnik-konkurs-za-sotsialno-angazhirano-izkustvo