Конкурси

ХVIІI Национален поетичен конкурс „Магията любов” 2023

Творби ще се приемат най-късно до 10 март 2023 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ХVIІI Национален поетичен конкурс

„Магията любов” 2023

Националният поетичен конкурс „Магията любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се изявяват не само утвърдени поети, но и изгряват нови млади имена в българското лирическо пространство.

 

Общи положения

 • Конкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поезия.
 • Конкурсът е организиран от Община Казанлък и Фондация „Чудомир“
 • Участието в конкурса е доброволно и без такса.

 

Условия за участие

 • Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина.
 • Конкурсът е явен.
 • Всеки автор може да участва само с една поетична творба, която да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса.
 • Автори, които изпращат стихотворения на чужд език, са длъжни да добавят и художествен превод.
 • Творбите могат да се изпращат само на електронен адрес.
 • При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението.
 • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса, надвишават максималния обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 

Правила за участие

 • Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). Файлът да е във формат Word!
 • Творби за участие ще се приемат най-късно до 10.03.2023 година.
 • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов” - Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”.
 • Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка.
 • Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2023 г. от 13:00 часа на сцената на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък.
 • Наградите ще се връчват само лично на авторите.
 • Наградният фонд е разпределен както следва:
  • Първа награда „Магията любов” – 500 лв. плюс статуетка и грамота
  • Втора награда – 300 лв. и грамота
  • Трета награда – 150 лв. и грамота

Жури

 • Журито се състои от трима члена и се определя със Заповед на Кмета на Община Казанлък.
 • Всеки член на журито предлага десет избрани от него творби по низходящ ред и присъжда на първото стихотворение 10 точки, а надолу всяко следващо е с една точка по-малко от по-горното. Десетото получава 1 точка. Журито сумира по колко точки има всяко от всички тридесет стихотворения. Десетте стихотворения с най-много точки се номинират. Първото стихотворение, което има най-много точки, получава първа награда, второто – втора и третото – трета. Журито не може да определя различни по брой и по стойност награди от обявените в регламента.
 • Журито има право на възнаграждение.
 • Наградите се връчват от организаторите.

 

Други

 • Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
 • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.
 • Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите.
 • Творбите да бъдат изпращани на e-mail: magiyata.lyubov.kazanlak@gmail.com
 • Файлът трябва да бъде именуван така (като пример!): ИВАН СТОЯНОВ МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023

 

Организаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!

Автор:
Организаторите
Публикация:
24.01.2023 г. 13:09
Етикети:
Община Казанлъклюбовна поезия
Фондация „Чудомир“
„Магията любов” 2023
ХVIІI Национален поетичен конкурс
Посетено:
1928
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/36239-hvi-i-natsionalen-poetichen-konkurs-magiyata-lyubov-2023