Конкурси

Трето издание на конкурса за лирично стихотворение “Славейкова награда”

Национален поетичен конкурс в Трявна

◊  СЪБИТИЕТО

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение


◊  УСЛОВИЯ

Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение от съвременен български автор.

Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с по 1 лирично стихотворение в 5 екземпляра, напечатано или компютърна разпечатка.

Подписани творби или ръкописи не се приемат.

Авторът изпраща общ плик, който съдържа:
. едно стихотворение в 5 екземпляра;
. запечатан плик с име, адрес и телефон за контакти.

Всички творби остават  във фонд “Славейкова награда”.

Община Трявна си запазва правото да публикува най-добрите творби в представително издание с нетърговски характер.


◊ СРОК И АДРЕС

• Краен срок за изпращане на творбите – 15 май 2007 г. на адрес:

Трявна 5350,
ул. “Ангел Кънчев” № 21,
Община Трявна, за конкурса “Славейкова награда”


◊ НАГРАДИ

• Славейковата награда възлиза на 2500 лв. и почетен плакет.
• Присъждат се втора награда в размер на 1000 лв. и две трети – в размер на 500 лв. всяка, както и почетни дипломи.


◊ НАГРАЖДАВАНЕ

Община Трявна организира от 31 май до 3 юни 2007 г. Славейкови дни в Трявна.

В рамките на тържествата на 2 юни от 19 часа в читалището на град Трявна ще се състои награждаването на победителите в националния конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение. На награждаването ще присъства и Министърът на културата г-н Стефан Данаилов.


◊ ОРГАНИЗАТОРИ

Община Трявна
. с помощта на Министерство на финансите и Министерство на културата
. и под патронажа на г-н Георги Първанов,
Президент на Република България.
Автор: Божидар Стойков
09.03.2007 г. 13:35
Посетено: 1744
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3619-treto-izdanie-na-konkursa-za-lirichno-stihotvorenie-slaveykova-nagrada