Конкурси

VI Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“

Краен срок за участие 31 май 2023 г.

VI Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Народно читалище „Пробуда-1926“  Горна Баня

ви кани да участвате в

VI Национален литературен конкурс Николай Хрелков

Конкурсът носи името на поета Николай Хрелков - живял и творил в нашия квартал Горна баня.

Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество.

 

◊ РЕГЛАМЕНТ

• Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби на свободна тема от жанровете поезия и проза.

• Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат.

• Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране.

• Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2023 г.

• Възрастови групи:

I група – от 6 до 10 години
II група – от 11 до 14 години
III група – от 15 до 19 години

• Журито е в състав: Венцеслав Енчев, Генади Генадиев и Елена Найденова

• Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група за двата жанра поотделно. Журито има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка.

• Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището в периода от 20 до 25 юни 2023 г.

Датата, часът и мястото на връчването на наградите ще бъдат уточнени допълнително на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват на събитието наградите ще бъдат изпратени по пощата.

 

◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ

• Всеки има право да участва само с една собствена творба в един от двата жанра – поезия и проза.

• Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса.

• АДРЕС: Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня

гр. София, 1614,  ул. „Планиница“ № 17

телефон: 02 957 64 79
email: probudagb@abv.bg

facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня     

Лице за контакт: Георги Костов  GSM: 0886 988 779 в работно време

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
11.01.2023 г. 18:45
Посетено:
2074
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/36173-vi-natsionalen-literaturen-konkurs-nikolay-hrelkov