Конкурси

Национален литературен конкурс "Живеем в земята на Ботев"

131 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета

◊ СЪБИТИЕТО

Община Враца,
Център за работа с деца - Враца,
със съдействието на
Национален дворец на децата
и
Регионален инспекторат по образование - Враца

обявяват

Национален конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев”


◊ ЦЕЛИ

Да се приобщят участниците в конкурса към делото на революционера Христо Ботев и към дълбоко хуманното му творчество. Силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието, да помага за укрепване духа на патриотизъм и българщина у младото поколение на България.

Конкурсът е посветен на 131-годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета.


◊ РЕГЛАМЕНТ
 
• Право на участие имат всички ученици от V до ХII клас.

• Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения или едно есе. Възможно е участие и в двата раздела.

• Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в две възрастови групи:
. I–ва група –  от V до VIII клас
. II-ра група от IХ до ХII клас

• В конкурса за написване на есе има само една възрастова група - от VII до ХII клас.
. Изисквания към есето – да бъде до 2 (две) машинописни страници.
  
• След конкурсното произведение трябва да има следната информация:
* Име и фамилия, ЕГН на автора, клас, училище (извънучилищно звено), селище, точен адрес и телефон.

• Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби, написани в 3 (три) екземпляра, до 30.04.2007 г. на адрес:

гр. Враца
ул. “Читалищна” № 5, п.к. 89
за Националния конкурс “Живеем в земята на Ботев”

• Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват и на награждаването.

• За всяка възрастова група и вид литературна творба (есе и стихотворение) ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и десет поощрения.

• В конкурса не могат да участват творби, участвали в други такива изяви.

• Заключителният етап на Националния конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев” и награждаването ще се състоят в гр. Враца на 25 и 26 май 2007 г. по време на традиционните Ботеви празници.

• Пътните разноски са за сметка на участниците, а една нощувка и дневните се поемат от организаторите.
. На заключителния етап във Враца могат да присъстват и ненаградени участници и литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително направят заявка.

За справка и допълнителна информация:
Враца – Център за работа с деца
092/ 62 43 38 – П. Гушанска – директор
092/ 62 62 95 - Р. Цветкова - организатор  
Автор:
12.02.2007 г. 08:35
Посетено: 3930
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3475-natsionalen-literaturen-konkurs-zhiveem-v-zemyata-na-botev