Конкурси

Драматургичен конкурс на Театър 199

На името на голямата българска актриса Славка Славова

◊ СЪБИТИЕТО

За втори път Театър 199 обявява конкурс за написване на камерна пиеса (до четири действащи лица) на съвременна тематика.

Наградният фонд е от 5 000 (пет хиляди) лева.

Театърът се задължава да осъществи сценична реализация на спечелилия конкурса драматургичен текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.

Те не трябва да са:
- публикувани на хартия, в интернет или на електронен носител;
- участвали в други конкурси за драматургия;
- поставяни на сцена.

• Авторите:
- не трябва да са по-възрастни от 39 години;
- могат да участват в конкурса само с една творба;
- с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199.

• Журито ще отличи не повече от една пиеса.

• Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата. Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:

1. Заглавието на творбата;
2. Трите имена на автора;
3. ЕГН на автора.

• Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 28.02.2007 г.

Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата, трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 28.02.2007 г. и да бъдат адресирани:

София 1000
ул. "Славянска" № 8
Театър 199
За Конкурса "Славка Славова"

• Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2007 г. на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уебстраницата на Театър 199.

За повече информация: тел. 9870-972 (от 14.00 до 16.00 ч.).
Автор:
22.01.2007 г. 17:29
Посетено: 606
Етикети: Театър, конкурс
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3383-dramaturgichen-konkurs-na-teatar-199