Конкурси

Издателствата "Арс" и "Scribens" обявяват ежегодния си Конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика 2021

Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 20 декември 2021 година

Издателствата "Арс" и "Scribens" обявяват ежегодния си Конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика 2021

   

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Издателствата „Арс“ и "Scribens" обявяват ежегодния си Конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика 2021

В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена до една награда от всяко от двете издателства – предложение за договор за издаване и последващо издаване на книгата..

Издателствата си запазват правото да предложат и на други участници в конкурса договор за издаване.

Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.

В раздел „Поезия“ ръкописите трябва да съдържат до 56 текста (всеки не по-дълъг от 28 реда, до 53 знака във всеки. Ако ръкописът съдържа по-дълги текстове, молим Ви да редуцирате броя на текстовете, преизчислявайки ги според посочените лимити).

В разделите „Проза“ (не „жанрова“) и „Хуманитаристика“ ръкописите трябва да са до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на „размера“ на файла в КВ (т.е. приблизително до 190 КВ в посочения формат).

Ръкописите се изпращат във формат .rtf на мейл arsmedia.editor@gmail.com като прикачен файл (който не съдържа персонална информация – само заглавие) към писмо, съдържащо заглавието, трите имена на автора, мейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: „Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателствата „АРС“ и Scribens за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис“. Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и мейл за връзка (не само за да бъде отчетен неговият принос в изданието, а защото при предложение за договор, издателството смята за свой дълг да преговаря и с посочения редактор).

• Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 20 декември 2021 година.

Резултатите ще бъдат съобщени на наградените автори не по-късно от 23:59 часа на 31 декември 2021 г. и обявени на официална церемония по връчване на сертификатите за издателски договор през януари 2022 г., за която ще бъде съобщено в електронното списание „Кръстопът“ (и други медии, чувствителни към подкрепата на българската литература и хуманитаристика).

В резултат на конкурсите в различни години бяха издадени дебютните книги:

· Иван Димитров – „Местни Чужденци“ (АРС, 2010);
· Ина Иванова – „Право на избор и други щуротии“ (АРС, 2009; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2010);
· Мирослав Христов – „Череша с гравитация“ (АРС, 2010; специалната награда за издадена книга от Националния литературен студентски конкурс, Шумен, 2010);
· Милен Миланов – „Бибоп от Хенри“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2011);
· Лора Шумкова – „Красивите години“ (АРС, 2009; голямата награда „Бронзов Пегас“ в раздел „Критика“ на „Южна пролет“ – 2011);
· Мария Питерс – „Тънко стъкло“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2011);
· Яна Пункина – „Пауза“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Поезия“ на „Южна пролет“ – 2011);
· Стефан Гончаров – „Геон“ (АРС, 2015; номинация за Годишната награда „Ваня Константинова“ – 2017);
· Радослав Чичев – „От прашинката на деня“ (АРС, 2011; голямата награда „Бронзов Пегас“ в раздел „Поезия“ на „Южна пролет“ – 2012);
· Мария Куманова – „inclavo“ (Scribens, 2018 г.);
· Милена Спириева – „Когато темата бяга от времето“ (АРС, 2018);
· Татяна Стоянова – „Под клепачите“ (АРС, 2018);
· Нинко Кирилов – „По-сурово“ (АРС, 2019);
· Камелия Панайотова – „Човекът, който си тръгва“ (АРС, 2021);
· Калина Линкова – „Познах те по сянката“ (АРС, 2021);
· Зорница Иванова – „Хроники на сходствата“ (АРС, 2021);
· Златина Димитрова – „Гробище за слонове“ (АРС, 2021);
· Кристина Апостолова – „Калѝма“ (Scribens, 2021)
и други...

Като награди от този и други конкурси, обявени или подпомогнати от „Арс“ и „Скрибенс“, са издадени дебютните книги, „жанрови дебюти“ или вторите книги на автори, които са вече сред ясно различимите имена в съвременната ни литература – Нинко Кирилов, Крис Енчев, Петя Хайнрих, Левена Филчева, Ваня Константинова, Нели Добринова, Георги Милев, Владислав Христов, Божидар Пангелов, Иво Георгиев, Мая Любенова и други…

 

Автор:
Георги Гаврилов
Публикация:
29.11.2021 г. 14:40
Посетено:
2374
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/33782-izdatelstvata-ars-i-scribens-obyavyavat-ezhegodniya-si-konkurs-za-rakopisi-na-debyutna-kniga-poeziya-proza-i-humanitaristika-2021