Конкурси

Номинации за национален конкурс "Доброволец на годината" - 2021

Процедурата за номинации е отворена до 23:59 часа на 05 ноември 2021 г.

Номинации за национален конкурс "Доброволец на годината" - 2021

 

◊ ПОКАНА

Фондация "Астика" открива процедура за номинации на XI Национален конкурс "Доброволец на годината" - за 2021 г.

Процедурата е отворена от 00:00 часа на 06 октомври 2021 г. до 23:59 часа на 05 ноември 2021 г.

Националният конкурс "Доброволец на годината" има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото. 

Правила за номиниране:

За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни граждани, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
         1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции); 
         2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
         3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
         4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
         5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);
         6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019 г., наградата се връчва на доброволци участващи в програмата Европейски корпус за солидарност)
            линк: 
Забележка:  Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок - 15.11.2021 г., чрез електронната форма за номинация.
         
Допълнителна информация:
         1. Официален организатор на Национален конкурс "Доброволец на годината" (наричан по-долу за краткост "Конкурс/ът") е Фондация "Астика" (наричана по-долу и за краткост "Организатор/ът"). 
         2. "Доброволец на годината" е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на Фондация "Астика".
         3. Конкурсът се провежда ежегодно 
         4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
              4.1. Процедура за номинации "Доброволец на годината".
                    4.1.1. Осъществява се онлайн - чрез електронна форма
                    4.1.2. Номинациите за 2021 г. се осъществяват в шест тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност; Европейски корпус за солидарност.
                    *За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както и дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
             4.2. Селекционна процедура: 
                    4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените  доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-16 ноември 2021 г.)
                   4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия - 20 ноември 2021 г.)
                   4.2.3.  Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти  - на официална церемония (Бургас, 5 декември 2021 г.).
                   (Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)       
         5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември в гр. Бургас, Международния ден на доброволеца. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени със сертификат и плакет или статуетка. 
        Форма за номинации: https://forms.gle/qqWhd46UvfKZYmPk6

Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

 

Автор: Фондация Астика
13.10.2021 г. 13:37
Посетено: 1432
Етикети: номинации, конкурс, фондация, Астика, Бургас, "Доброволец на годината" 2021
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/33509-nominatsii-za-natsionalen-konkurs-dobrovolets-na-godinata-2021