Конкурси

Национален литературен конкурс „Хермес“

За млади български автори

◊ СЪБИТИЕТО

Национален литературен конкурс „Хермес“
(за първа книга – поезия и проза)


◊ ЗА КОНКУРСА

Националният литературен конкурс:
се стреми да стимулира младите автори за постигане на тяхната творческа реализация;
• има за задача да популяризира творчеството на младите български писатели, да им помогне да заемат своето място в съвременната българска литература;
• дава възможност на младите читатели в България да общуват с произведенията на своите връстници, да търсят в техните книги отговори на своите житейски въпроси;
• поощрява интереса на младите хора към книгите и стимулира четенето като път за тяхното духовно и личностно израстване;
• подкрепя българската книга като пазител на нашата идентичност в семейството на европейските народи.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Условия на конкурса:
. автори, които нямат издадена книга;
. автори до 25 години.

• Срок за приемане на ръкописи: 01.03.2007 г.
Адрес: Пловдив, ул. „Богомил“ № 59
Тел.: 032/630 630
Имейл: info@hermesbooks.com

• Срок за издаване на наградените книги:
21.05.2007 г.
Автор: Десислава Пенчева
10.01.2007 г. 13:23
Посетено: 731
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3320-natsionalen-literaturen-konkurs-hermes