Конкурси

Национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“

Краен срок за изпращане на проектите: 21 септември 2021 г.

Национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” 2021 г. се организира Национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“.

Глобалните екологични проблеми представляват опасност за Земята. Сред тях се включват глобалното затопляне, замърсяване на атмосферата и Световния океан, обезлесяване, изчезване на видове и др. 

Строгите мерки за опазване на околната среда, които бяха въведени през последните две десетилетия намалиха степента на замърсяване. Напредък е постигнат, но се появяват нови предизвикателства – емисии от превозни средства, високотехнологично замърсяване, замърсяване с шум, вибрации, от селскостопански химикали, диоксин и др…. Много важни въпроси все още остават да бъдат решени. Глобалните екологични проблеми като разрушаването на озоновия слой и глобалното затопляне не могат да бъдат решени само от една страна, така че е ясно, че все повече е необходимо сътрудничеството на всички страни за защита на околната среда. 

Националният конкурс на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“ цели да популяризира сред ученици, студенти и широката общественост постижения на науката, научни открития и възможни решения за опазване на природата.

Основна цел на настоящия конкурс е да се акцентира върху ролята на научните открития и как те са повлияли върху опазването на околната среда, както и да направи предложения за възможни решения на глобални и локални екологични проблеми.

Конкурсът ще се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, постери, колажи, модели, които трябва да представят работата по значим за участниците проблем свързан с темата на конкурса.

Участниците трябва да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

След предварителна селекция, проектите-финалисти ще бъдат наградени в рамките на програмата на „Нощта на учените“ на 24 и 25 септември 2021 г, в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Ще бъде създадена подходяща организация съгласно правилата и разпоредбите за безопасност, за награждаването на победителите в следните категории:

 • І група – 7 – 11 години; 
 • ІІ група – 12 – 15 години; 
 • ІІІ група – 16 – 19 години;
 • ІV група – студенти.

Цели на конкурса за ученици и студенти:

 • да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците и студентите, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите свързани с научните открития за опазване на околната среда и тяхното приложение в човешката дейност;
 • да се осъзнае по какъв начин екологичните открития обединяват общностите и изграждат общи разбирания за местата, в които живеем;
 • да се осъзнае ролята на научните открития за промяна в качеството на живот на хората в локален и глобален контекст.

Участници: в конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 19 години и студенти, разделени в четири състезателни групи: 

 • І група – 6 – 11 години;
 • ІІ група – 12 – 15 години; 
 • ІІІ група – 16 – 19 години;
 • ІV група – студенти.

Изработените продукти за конкурса: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, пана, модели и други, можете да изпращате на адрес: 

researchers_night_competition@abv.bg

Крайният срок за изпращане на проектите е 21.9.2021 г.

*
Още информация: https://nauka.bg/
 
Автор:
БГ Наука
Публикация:
23.07.2021 г. 15:21
Етикети:
национален конкурс
ученически и студентски проекти
която обичам“
„Бъдещето на Земята
“Европейска нощ на учените”
сп. Българска наука
Посетено:
1181
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/33148-natsionalen-konkurs-za-uchenicheski-i-studentski-proekti-na-tema-badeshteto-na-zemyata-koyato-obicham