Конкурси

Национален литературен конкурс “Тунджанска пролет”

За автори от цялата страна

Национален литературен конкурс “Тунджанска пролет”


◊ СЪБИТИЕТО

Община “Тунджа” и Дружеството на СБП в Ямбол обявяват
Национален литературен конкурс “Тунджанска пролет”

Конкурсът е за написване на нови литературни творби в две жанрови категории:
. за разказ и
. за цикъл (до четири) стихотворения на свободна тема.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• В конкурса могат да участват автори от цялата страна на възраст до 35 години.

• Ще бъдат присъдени следните награди:
. Награда “Тунджанска пролет” – 400 лева
. Една награда – 300 лева

• Участниците могат да представят творби и в двете категории с по едно произведение (разказ, цикъл стихове).

Разказите трябва да бъдат с обем до 10 стандартни машинописни страници (по 1800 знака).

Произведенията се представят за участие в конкурса на хартиен носител (в машинопис или компютърна разпечатка).

• Краен срок за представяне на творбите – 31 март 2007 година (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:

8600 Ямбол
пл. “Освобождение” № 1
Общинска администрация “Тунджа”, стая 203, за конкурса.

Резултатите ще бъдат обявени в рамките на Националните празници “Тунджански литературни дни 2007”, които ще се състоят от 17 до 20 април.

За повече информация: 046/66 15 81.
Автор:
03.01.2007 г. 15:52
Посетено: 838
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3288-natsionalen-literaturen-konkurs-tundzhanska-prolet