Конкурси

Два конкурса в рамките на XXIII Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2021

Национален литературен конкурс и Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Организаторите на XXIII Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2021

обявяват

Национален литературен конкурс на тема: “Kакво ми разказа вятърът”
и
Х Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

 

От 11 до 13 май 2021 г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация - Сливен, Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др., ще се проведе XXIII Национален фестивал на детската книга – единственият форум в България, посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и четене в дигиталната епоха.

Отчитайки новите предизвикателства при организацията на събитието в условията на разпространение на Ковид 19 и базирайки се на опита от реализацията на миналогодишното издание на фестивала в новата реалност, организаторите на 23-тото издание работят по нова концепция за провеждането му, с ново съдържание и форми, за да може и тази година той да се проведе, защото днес повече от всякога децата имат нужда от живо общуване, от досег с книгата и другите изкуства, от възможности за творческа изява.

Наред с многобройните прояви, които се организират в рамките на фестивала, с цел провокиране въображението и творчеството на децата и тийнейджърите от цялата страна и от българските общности в чужбина и тази година ще се проведат и Национален литературен конкурс и Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

• Темата на Националния литературен конкурс е “Какво ми разказа вятърът”. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7–10 години, 11–14 години, 15–18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение), специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници (60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница) и да бъдат изпратени на e-mail или в печатен вид.

Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXIII Национален фестивал на детската книга.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
(за литературния конкурс)

или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com

Краен срок за изпращане на творбите: 22.03.2021 г.

 

В рамките на XXIII Национален фестивал на детската книга – Сливен, 11-13 май 2021 г., ще се проведе и Десети Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7–10 години, 11–14 години, 15–16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина по-голяма от 35 см.

Компетентно жури ще оцени творбите. Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на Фестивала.

Куклите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
За Националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Краен срок за изпращане на куклите: 05.04.2021 г.

Куклите на участниците в конкурса не се връщат. С тях ще бъде уредена изложба, която може да бъде посетена в дните на Фестивала. Куклите на отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в България Музей на театралната кукла на любимите литературни герои уреден в РБ „Сава Доброплодни” - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните създатели.

* * *

За контакти: 044/622441; 044/623970; 0886090712

Автор:
РБ „Сава Доброплодни"
Публикация:
29.01.2021 г. 15:51
Етикети:
Национален литературен конкурсконкурсиСливен
Х Национален конкурс за изработване на театрални кукли
XXIII Национален фестивал на детската книга
РБ „Сава Доброплодни"
Посетено:
2806
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/32263-dva-konkursa-v-ramkite-na-xxiii-natsionalen-festival-na-detskata-kniga-sliven-2021