Конкурси

Философски филмов фестивал

Конкурс за създаване на авторски филм – игрален или документален, с продължителност до 5 минути, категория Short Films

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Българско философско общество

организира

Философски филмов фестивал

 

1. Конкурсът се организира, за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство.

2. Организатор на конкурса е Българско философско общество.

3. В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас – индивидуално или колективно.

4. За участие в конкурса се изисква създаване на авторски филм – игрален или документален – с продължителност до 5 мин. (категория Short Films).

5. Творбите се оценяват от комисия, определена от Управителния съвет на Българско философско общество, включваща членовете на Националната комисия на олимпиадата по философия и поканени от нея специалисти (проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, Савина Петкова).

6. Критерии за оценяване:

 • Философичност на сюжета – до 40 т.;
 • Оригиналност – до 30 т.;
 • Убедителност – до 30 т.
  • Eстетическа стойност – до 10 т.;
  • Визуална култура (фотографска) – до 10 т.;
  • Кинематографична култура – до 10 т.;

7. Материали, в които е открито плагиатство, не се допускат до участие в конкурса. За установяване на плагиатство се ползва следната дефиниция: „Плагиатство е когато лице представя чужди идеи, постижения, произведения или текст като свои собствени, чрез посочване себе си за действителен автор или непосочване на ползвания източник или действителния автор“.

8. Срок за изпращане на филмите – 1 март 2021 г.:

9. За идентифициране на участието трябва да се предостави следната информация:

 • Заглавие на филма;
 • Двете имена на автора или на участниците в авторския колектив;
 • Учител-консултант;
 • Училище;
 • Мейл адрес за кореспонденция.

10. Филмът може да бъде предоставен за участие по някой от следните два начина:
   I. Като се изпрати на комисията адрес в интернет, от който може да се свали видеоматериала, и се съобщи за това на комисията чрез мейл, на който след това авторът ще получи потвърждението, че филмът е предоставен на комисията.
   II. Като се изпрати физически носител със записан на него филм на следния пощенски адрес: Българско философско общество, каб. 62, СУ „Св. Климент Охридски“, бул. "Цар Освободител", № 15, 1504 София.

11. Мейл адрес на комисията: philosophyfilmfest@gmail.com

12. Сайт за публикуване на резултатите и информация за конкурса: https://philosophyfilmfest.org

13. Награждаването ще се извърши на 27 март 2020 г. от 20 ч. на мястото, в което се провежда Националния кръг на Олимпиадата по философия.

На първенците в конкурса журито присъжда следните награди:

а) за автор/авторски колектив – грамоти и парични награди:

 1. първа награда – 700 лв.
 2. втора награда – 500 лв.
 3. трета награда – 300 лв.

b) за учител-консултант – грамоти и парични награди:

 1. първа награда – 500 лв.
 2. втора награда – 300 лв.
 3. трета награда – 200 лв.

Наградният фонд се осигурява от частни дарители.

c) Броят на наградите може да бъде повече от една за всяко място в класирането и зависи от преценката на журито.

d) Всички участници в конкурса получават сертификат за участие.

14. Литература и допълнителна информация може да се намери на сайта на конкурса: https://philosophyfilmfest.org

 

Автор:
Българско философско общество
Публикация:
05.01.2021 г. 16:38
Посетено:
2094
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/32177-filosofski-filmov-festival