Конкурси

IV Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“

Краен срок за участие - 31 май 2021 г.

◊ ПОКАНА

Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня

ви кани да участвате в

IV Национален литературен конкурсНиколай Хрелков

Конкурсът носи името на поета Николай Хрелков, живял и творил в нашия квартал Горна баня.

Конкурсът се посвещава на 95-годишнината от учредяването на НЧ „Пробуда-1926“ – Горна баня.

Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество.

 

◊ РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби от жанровете поезия, проза и есе:

  1. На свободна тема.
  2. На тема „Читалището – моят дом“.

Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат.

Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране.

Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2021 г.

Възрастови групи:

I група – от 6 до 9 години
II група –  от 10 до 14 години
III група – от 15 до 19 години

Журито е в състав: Венцеслав Енчев, Генади Генадиев и Елена Найденова

Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група. Журито има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка.

Наградите ще бъдат връчени след 20 юни 2021 г.

Датата, часът и мястото ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват се изпращат по пощата.

 

◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всеки има право да участва само с една собствена творба в един от трите жанра – поезия, проза и есе.

Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището.

Адрес:

Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня
гр. София, 1614
 ул. „Планиница“ № 17

телефон: 02 957 64 79

email: probudagb@abv.bg

facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня

Лице за контакт: Георги Костов  GSM: 0886 988 779 в работно време.

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
23.12.2020 г. 20:39
Посетено:
1979
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/32151-iv-natsionalen-literaturen-konkurs-nikolay-hrelkov