Конкурси

Издателствата „Арс“ и Scribens обявяват ежегодния си конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика

Краен срок за изпращане на ръкописите - 27.12.2020 г., 24:00 ч.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Издателствата „Арс“ и Scribens обявяват ежегодния си конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика

В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена до една награда от всяко от двете издателства – предложение за договор за издаване и последващо издаване на книгата..

Издателствата си запазват правото да предложат и на други участници в конкурса договор за издаване.

Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.

• В раздел „Поезия“ ръкописите трябва да съдържат до 56 текста (всеки не по-дълъг от 28 реда, до 53 знака във всеки. Ако ръкописът съдържа по-дълги текстове, молим Ви да редуцирате броя на текстовете, преизчислявайки ги според посочените лимити).

• В разделите „Проза“ (не „жанрова“) и „Хуманитаристика“ ръкописите трябва да са до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на „размера“ на файла в КВ (т.е. приблизително до 190 КВ в посочения формат).

• Ръкописите се изпращат във формат .rtf на мейл arsmedia.editor@gmail.com като прикачен файл (който не съдържа персонална информация – само заглавие) към писмо, съдържащо заглавието, трите имена на автора, мейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: „Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателствата „АРС“ и Scribens за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис“. Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и мейл за връзка (не само за да бъде отчетен неговият принос в изданието, а защото при предложение за договор, издателството смята за свой дълг да преговаря и с посочения редактор).

• Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 27 декември 2020 година.

Резултатите ще бъдат съобщени на наградените автори не по-късно от 23:59 часа на 31 декември 2020 г. и обявени на официална церемония по връчване на сертификатите за издателски договор през януари 2021 г., за която ще бъде съобщено в електронното списание „Кръстопът“ (и други медии, чувствителни към подкрепата на българската литература и хуманитаристика).

Издателствата не се ангажират с „обратна връзка“ за неодобрените ръкописи.

* * *

В резултат на конкурсите в различни години бяха издадени дебютните книги:

. Иван Димитров – „Местни Чужденци“ (АРС, 2010);

. Ина Иванова – „Право на избор и други щуротии“ (АРС, 2009; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2010);

. Мирослав Христов – „Череша с гравитация“ (АРС, 2010; специалната награда за издадена книга от Националния литературен студентски конкурс, Шумен, 2010);

. Милен Миланов – „Бибоп от Хенри“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2011);

. Лора Шумкова – „Красивите години“ (АРС, 2009; голямата награда „Бронзов Пегас“ в раздел „Критика“ на „Южна пролет“ – 2011);

. Мария Питерс – „Тънко стъкло“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2011);

. Яна Пункина – „Пауза“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Поезия“ на „Южна пролет“ – 2011);

. Стефан Гончаров – „Геон“ (АРС, 2015; номинация за Годишната награда „Ваня Константинова“ – 2017);

. Радослав Чичев – „От прашинката на деня“ (АРС, 2011; голямата награда „Бронзов Пегас“ в раздел „Поезия“ на „Южна пролет“ – 2012)

. Мария Куманова – „inclavo“ (Scribens, 2018 г.);

. Милена Спириева – „Когато темата бяга от времето“ (АРС, 2018);

. Татяна Стоянова – „Под клепачите“ (АРС, 2018)

. Нинко Кирилов – „По-сурово” (Scribens, 2019) и други.

Непосредствено предстоящо е издаването на книга с поезия на Златина Димитрова, както и книга с проза на Захари Захариев.

Като награди от този и други конкурси, обявени или подпомогнати от „Арс“ и „Скрибенс“, са издадени дебютните книги, „жанрови дебюти“ или вторите книги на автори, които са вече сред ясно различимите имена в съвременната ни литература – Наталия Иванова, Нинко Кирилов, Крис Енчев, Петя Хайнрих, Левена Филчева, Ваня Константинова, Нели Добринова, Георги Милев, Владислав Христов, Божидар Пангелов, Иво Георгиев, Мая Любенова и други…

Освен в „Български книжици“, можете да закупите всички посочени тук книги (и не само тях) и в „Хралупата – бутик за думи, образи и смисъл“ (София, ул. „Стефан Караджа“ №22).

 

Автор:
Издателства АРС и Scribens
Публикация:
12.12.2020 г. 14:33
Посетено:
1878
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/32098-izdatelstvata-ars-i-scribens-obyavyavat-ezhegodniya-si-konkurs-za-rakopisi-na-debyutna-kniga-poeziya-proza-i-humanitaristika