Конкурси

Номинации за Национален конкурс "Доброволец на годината" - 2020

Краен срок - 15 ноември 2020 г.

Номинации за Национален конкурс "Доброволец на годината" - 2020

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Фондация "Астика" обявява процедура за номинации в X Национален конкурс "Доброволец на годината", издание 2020.

Процедурата е отворена от 00:00 часа на 24 октомври 2020 г. до 23:59 часа на 15 ноември 2020 г.

Националният конкурс "Доброволец на годината" има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.

Правила за номиниране:

За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни граждани, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:

1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);

2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);

3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)

4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);

5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);

6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019 г., наградата се връчва на доброволци участващи в програмата Европейски корпус за солидарност)

 

Допълнителна информация:

- Официален организатор на национален конкурс "Доброволец на годината" е Фондация "Астика" 

- "Доброволец на годината" е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на Фондация "Астика".

- Конкурсът се провежда ежегодно

Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Линк за номинации: https://forms.gle/5Lfdebb6RyG6jbj86

 

 

Автор:
Фондация Астика
Публикация:
24.10.2020 г. 00:13
Посетено:
1457
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/31889-nominatsii-za-natsionalen-konkurs-dobrovolets-na-godinata-2020