Конкурси

Бодлите на таралежите са по-силни от вируса – XIV конкурс “Бодлите на таралежите”

Краен срок за приемане на творбите: 15 август 2020 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Въпреки несгодите на пандемията, младите пера има с какво да учудят света!

За четиринадесети път Фондация “Братя Мормареви” обявява редовния си конкурс „Бодлите на таралежите“.

Могат да участват творби на ученици от цялата страна и чужбина, на възраст от 12 до 19 г.

Категориите на конкурса са две: ЕСЕ и РАЗКАЗ. Материалите, в обем до 3 стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до този момент, и следва да се изпратят на електронен адрес: office@mormarevibrothers.com, или по пощата на адрес:

София 1164
бул. “Джеймс Баучер” 23
Фондация “Братя Мормареви”
За конкурса “Бодлите на таралежите”

Всеки може да се включи в единия, или и в двата раздела на конкурса.

Текстовете трябва да са придружени с точен адрес и с телефон за връзка, както и с информация за възрастта, класа и училището.

Крайният срок за приемане на творбите е 15 август 2020 г.

Победителите в отделните категории ще получат награди от по 600 лв. и диплом. Ще има и допълнителни награди по 300 лева. И в двете категории на конкурса съчиненията са на напълно свободна тема.

Обявяването на призьорите ще стане в тържествена обстановка в началото на новата учебна година, а най-добрите работи ще бъдат публикувани.

По традиция носителите на първа награда номинират свои любим преподавател, който също ще получи паричен приз.

*

http://mormarevibrothers.com

Автор:
Фондация “Братя Мормареви”
Публикация:
13.07.2020 г. 14:37
Етикети:
разказесеученицилитературен конкурс
Бодлите на таралежите
Фондация “Братя Мормареви”
Посетено:
2162
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/31462-bodlite-na-taralezhite-sa-po-silni-ot-virusa-xiv-konkurs-bodlite-na-taralezhite